PWRI onderhandelt over samengaan met PFZW

In de maand februari 2016 besluit het bestuur of het PWRI samengaat met Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Betaaldata

Ontvangt u pensioen of uitkering? Hier ziet u wanneer het bedrag op uw rekening staat.