Ik ben werknemer (geweest)

Dekkingsgraad vierde kwartaal 2016 daalt

17 januari 2017

De beleidsdekkingsgraad van PWRI is 98,1% aan het eind van het vierde kwartaal van 2016. Dit is een daling ten opzichte van het einde van het vorige kwartaal (99,4%). 

Waarom is de beleidsdekkingsgraad gedaald?
De beleggingen van PWRI daalden in het vierde kwartaal. De waarde van de verplichtingen steeg sterker dan de waarde van de beleggingsportefeuille. Dit zorgde voor een daling van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden.

Nieuw herstelplan
In het eerste kwartaal van 2017 dient PWRI een nieuw herstelplan in bij De Nederlandsche Bank (DNB). Omdat de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2016 niet aan de eisen voldeed (namelijk 125%), moet PWRI vóór 1 april bij DNB een nieuw herstelplan indienen.

Wat staat er in het herstelplan?
In het herstelplan bekijkt PWRI welke maatregelen genomen moeten worden om de financiële positie van PWRI te verbeteren. Dat doet PWRI op basis van de dekkingsgraad van 31 december 2016. Die was 98,1%. Zolang de dekkingsgraad onder de 125% blijft, moet PWRI ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij DNB.

Wat betekent het herstelplan voor u?
Op dit moment verwachten we dat we de pensioenen niet hoeven te verlagen. Maar we verwachten de pensioenen de komende jaren ook niet te kunnen verhogen. Wij houden u op de hoogte via onze website.

Ontwikkeling dekkingsgraad