Ik ben werknemer (geweest)

Wijzigingen 2019

21 december 2018

Wat verandert er in 2019? 
Bekijk wat er vanaf januari 2019 verandert. 

Loonheffing 
Er gelden nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw nettopensioen. De nieuwe belastingtabellen vindt u op belastingdienst.nl.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
De wettelijke bijdrage Zvw wordt ieder jaar aangepast. Ook als uw brutopensioen niet verandert, kan uw maandbedrag lager worden. Als u in het buitenland woont, gelden andere regels. Zie hiervoor hetcak.nl/regelingen

AOW/Anw
De bedragen van de AOW en Anw zijn aangepast. Meer informatie hierover krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook svb.nl.

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.