Het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel

Een nieuw pensioenstelsel

Onze arbeidsmarkt verandert: mensen veranderen vaak van baan en werken steeds meer als zelfstandige. Daarnaast worden mensen steeds ouder. Bovendien zorgt een aanhoudend lage rente ervoor dat de financiële positie van pensioenfondsen lastig te verbeteren is. Het pensioenstelsel moet daar beter op aansluiten. Daarom hebben het kabinet en sociale partners in 2019 een pensioenakkoord gesloten.