Ik ben werknemer (geweest)

Dekkingsgraad eerste kwartaal 2015

22 april 2015

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 is de beleidsdekkingsgraad van PWRI 108,3%. 

Nieuwe financiële spelregels per 1 januari 2015 

Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet Financieel Toetsingskader pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen de dekkingsgraad op een andere manier berekenen. Vanaf 2015 moet PWRI uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van elke maand apart. Deze gemiddelde dekkingsgraad wordt de ‘beleidsdekkingsgraad’ genoemd. Door het gemiddelde van twaalf maanden te nemen verandert de dekkingsgraad minder snel. 

Nieuw herstelplan

PWRI moet vóór 1 juli 2015 een nieuw herstelplan opstellen. Dit plan moet zorgen dat PWRI ook op de langere termijn voldoende geld heeft. Sinds oktober 2008 was al een langetermijnherstelplan van kracht voor PWRI. Dat loopt voortijdig af als gevolg van aangepaste wetgeving in het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK). 

Ontwikkeling dekkingsgraad