Ik ben werknemer (geweest)

Wijzigingen SW-regeling

20 maart 2018

De SW-regeling voor deelnemers van PWRI kent in 2018 twee wijzigingen.

Doorwerkvereiste vervalt per 1 januari 2018
Voor 1 januari 2018 mocht het pensioen alleen uitgesteld worden als de deelnemer bleef werken. Dat had te maken met een belastingregel, die is komen te vervallen. Deelnemers mogen nu hun pensioen na hun AOW-leeftijd laten ingaan, ook al werken ze niet meer. Het uitstellen van het pensioen kan tot de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 70 jaar wordt. Het uitstellen van het pensioen betekent dat de deelnemer later geld krijgt van het PWRI.

Wijziging ingangsdatum partner- en wezenpensioen per 1 april 2018
Als een deelnemer komt te overlijden hebben eventuele (ex-)partner en kind(eren) wellicht recht op partner- of wezenpensioen. Het moment waarop het pensioen ingaat is gewijzigd. Vanaf 1 april start het partner- en wezenpensioen op de eerste dag van de maand waarin het overlijden plaatsvindt. Dit was voorheen de eerste dag van de maand ná het overlijden.

Vragen?
Neem bij vragen contact met onze Klantenservice via 045 579 80 82, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.

De bovenstaande wijzigingen gelden overigens ook voor oud-deelnemers van de SW-regeling van PWRI (voor zover zij hier recht op hebben).

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.