Ik ben werknemer (geweest)

Dekkingsgraad derde kwartaal 2015

15 oktober 2015

Aan het eind van het derde kwartaal van 2015 is de beleidsdekkingsgraad van het 106,7%. Deze is gedaald ten opzichte van eind vorig kwartaal (107,9%). Dit was het gevolg van een daling van de beleggingen en een stijging van de verplichtingen die ontstaan zijn door een dalende rente. 

Nieuwe financiële spelregels per 1 januari 2015 

Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet Financieel Toetsingskader pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen de dekkingsgraad op een andere manier berekenen. Vanaf 2015 moet PWRI uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van elke maand apart. Deze gemiddelde dekkingsgraad wordt de ‘beleidsdekkingsgraad’ genoemd. Door het gemiddelde van twaalf maanden te nemen verandert de dekkingsgraad minder snel. 

Nieuwe regels, nieuw herstelplan 

Door de nieuwe pensioenregels is ons oude herstelplan vervallen. De financiële situatie van PWRI is op dit moment onvoldoende. Daarom moesten wij uiterlijk op 1 juli een nieuw herstelplan aanbieden aan onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank. 

Wat staat er in het herstelplan? 

In het plan van 2015 staat hoe PWRI de financiële situatie in twaalf jaar tijd kan herstellen. De barometer hiervoor is de beleidsdekkingsgraad. Eind 2026 moet de beleidsdekkingsgraad ongeveer 124% zijn. Zolang de financiële situatie van PWRI onvoldoende blijft, moet PWRI elk jaar een bijgesteld herstelplan insturen. 

Wat betekent het herstelplan voor u? 

Op dit moment verwachten we dat we de pensioenen niet hoeven te verlagen. Maar we verwachten de pensioenen de komende jaren ook niet te kunnen verhogen. Wij houden u op de hoogte via onze website. 


Ontwikkeling dekkingsgraad