Ik ben werknemer (geweest)

Dekkingsgraad eerste kwartaal 2016 daalt

18 april 2016

De beleidsdekkingsgraad van PWRI is 103,6% aan het eind van het eerste kwartaal van 2016. Dit is een daling ten opzichte van eind vorig kwartaal (106%).

Waarom is de beleidsdekkingsgraad gedaald? 

De beleggingen van PWRI daalden in het eerste kwartaal. Ook de rente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen moet berekenen, daalde. Daardoor stegen de verplichtingen. Dit zorgde samen voor een daling van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. 

Nieuw herstelplan 

PWRI heeft op 1 april 2016 een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Omdat de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2015 niet aan de eisen (dekkingsgraad van 125%) voldeed, moest PWRI vóór 1 april bij DNB een nieuw herstelplan indienen.

Wat staat er in het herstelplan?

In het herstelplan wordt bekeken welke maatregelen genomen moeten worden om de financiële positie van PWRI te verbeteren. Dat gebeurt op basis van de dekkingsgraad van 31 december 2015. Die was 106%. Zolang de financiële situatie op het moment onvoldoende blijft, moet het PWRI ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij DNB. Op dit moment verwachten we dat we de pensioenen niet hoeven te verlagen.

Hoe nu verder?

Vóór 1 juni: 
De Nederlandsche Bank beoordeelt het nieuwe herstelplan. 

Eind november: 
PWRI stelt de pensioenbijdragen en toeslagverlening voor 2017 vast.

Ontwikkeling dekkingsgraad