Ik ben werknemer (geweest)

Dekkingsgraad vierde kwartaal 2014

30 januari 2015

Aan het eind van het vierde kwartaal van 2014 is de dekkingsgraad van PWRI 107,5%. De dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van eind vorig kwartaal (106,4%).

Nieuwe financiële spelregels per 1 januari 2015 
Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet Financieel Toetsingskader pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen de dekkingsgraad op een andere manier berekenen. Vanaf 2015 moet PWRI uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van elke maand apart. Deze gemiddelde dekkingsgraad wordt de ‘beleidsdekkingsgraad’ genoemd. Door het gemiddelde van twaalf maanden te nemen verandert de dekkingsgraad minder snel. 

Dekkingsgraad per 1 januari 2015 door nieuwe berekeningsmethode
Omdat de hele pensioensector in 2015 overstapt op een andere berekeningssystematiek van de dekkingsgraad en wij daar alvast op willen inspelen, publiceren we de dekkingsgraad op basis van de nieuwe systematiek. Deze ‘beleidsdekkingsgraad’ van PWRI is per 1 januari 2015 109,0%. 

Bovenaan dit bericht is nog de dekkingsgraad genoemd op basis van de oude systematiek, omdat over 2014 nog op basis van de oude wetgeving moet worden gerapporteerd en voor de vergelijkbaarheid van de kwartaalcijfers van 2014. Deze dekkingsgraad is dus nog geen gemiddelde dekkingsgraad. 

Nieuw herstelplan
PWRI moet vóór 1 juli 2015 een nieuw herstelplan opstellen. Dit plan moet zorgen dat PWRI ook op de langere termijn voldoende geld heeft. Sinds oktober 2008 was al een langetermijnherstelplan van kracht voor PWRI. Dat loopt voortijdig af als gevolg van aangepaste wetgeving in het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK). 

Ontwikkeling dekkingsgraad