Ik ben werknemer (geweest)

Dekkingsgraad vierde kwartaal 2015 daalt

19 januari 2016

De beleidsdekkingsgraad van PWRI is 106% aan het eind van het vierde kwartaal van 2015. Dit is een daling ten opzichte van eind vorig kwartaal (106,7%). 

Waarom is de beleidsdekkingsgraad gedaald? 

De beleggingen van PWRI daalden in het vierde kwartaal. Ook de rente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen moet berekenen, daalde. Daardoor stegen de verplichtingen. Dit zorgde samen voor een daling van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. 

Herstelplan 

PWRI heeft op 1 juli 2015 een nieuw herstelplan ingediend. Het vorige herstelplan was per 1 januari 2015 vervallen omdat er nieuwe financiële regels kwamen voor pensioenfondsen (het financieel toetsingskader). De beleidsdekkingsgraad was nog wel lager dan de vereiste dekkingsgraad, dus moest PWRI een nieuw herstelplan indienen. 

Wat staat er in het herstelplan? 

In het herstelplan staat hoe PWRI de beleidsdekkingsgraad gaat herstellen in 12 jaar tijd. De beleidsdekkingsgraad moet eind 2026 123,6% bedragen. Uitgaande van de huidige berekeningen wordt dit niveau al in 2019 bereikt en overschreden zonder dat hiervoor aanvullende beleidsmaatsregelen nodig zijn. 
Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet PWRI ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat betekent het herstelplan voor u? 

Op dit moment verwachten we dat we de pensioenen niet hoeven te verlagen. Maar we verwachten de pensioenen de komende jaren ook niet te kunnen verhogen. Wij houden u op de hoogte via onze website. 

Ontwikkeling dekkingsgraad