Ik ben werknemer (geweest)

Nieuw Verantwoordingsorgaan per 1 juli 2018

14 mei 2018

PWRI heeft per 1 juli een nieuw Verantwoordingsorgaan (VO). Op 29 april 2018 zijn de verkiezingen van de werkende en gepensioneerde deelnemers gesloten. Op 7 mei heeft de VNG de werkgeversgeleding benoemd. Het bestuur heeft op 14 mei de uitslag van de verkiezingen en de benoeming door VNG vastgesteld.


Namens de 
actieve deelnemers zijn de volgende zes kandidaten gekozen:
 • Gerard Veldhuis, namens FNV
 • Gerben Maurix, namens FNV
 • Gerard Peters, namens FNV
 • Karel Berger, namens FNV
 • Ronnie ter Horst, namens CNV
 • John Bergman, namens CNV

Namens de gepensioneerden zijn de volgende vier kandidaten gekozen:

 • Jo Vaessen, namens FNV
 • Jef Kleijnen, namens FNV
 • Martin Stevens, namens ANBO
 • Jan Lammers, namens ANBO 
Namens de werkgevers zijn de volgende vier kandidaten benoemd:
 • Arend Pieterse, namens VNG
 • Jan Simons, namens VNG
 • Marten Bosma, namens VNG
 • Rogier van Luxemburg, namens VNG
 • vacature