Ik ben werknemer (geweest)

Nieuwe regels voor werknemers kleine pensioenen

10 december 2018

Op dit moment mogen pensioenfondsen en verzekeraars pensioenen tot ongeveer € 484,09 bruto per jaar afkopen, als de pensioenopbouw is gestopt. Bij afkoop wordt de waarde van het pensioen in één keer uitbetaald. Het risico van afkoop is dat iemand op zijn pensioenleeftijd mogelijk niet genoeg pensioen heeft. Hier wil de overheid iets aan doen.

Wat verandert er voor kleine pensioenen bij PWRI?
Kleine pensioenen tot en met € 2 bruto per jaar vervallen vanaf 2019. Dat mag op grond van de nieuwe regels, omdat de administratiekosten voor deze hele kleine pensioenen relatief hoog zijn.

Kleine pensioenen tussen de € 2 en ongeveer € 484,09 bruto per jaar worden automatisch samengevoegd. Dit geldt alleen als uw medewerker nu elders pensioen opbouwt.

Dus, stel dat uw (oud-)medewerker een klein pensioen heeft opgebouwd bij PWRI, en dat hij nu geen pensioen meer opbouwt bij PWRI. Dan probeert PWRI het pensioen over te dragen aan het pensioenfonds waar hij nu pensioen bij opbouwt. Andersom kan ook: heeft uw medewerker bij een ander pensioenfonds een klein pensioen staan, dan kan dit automatisch worden samengevoegd met het PWRI-pensioen.

Werknemers die of op of na 1 januari 2018 uit dienst zijn getreden met een klein pensioen, kunnen dit niet meer afkopen voor hun pensioendatum.

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.