Ik ben werknemer (geweest)

PWRI in gesprek over samengaan met PFZW (update)

2 februari 2016

Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 krijgt PWRI er geen nieuwe deelnemers meer bij. Het bestuur van PWRI zorgt ervoor dat het pensioen van ruim tweehonderdduizend deelnemers en gepensioneerden geborgd is. Met het oog op de veranderingen, gaat PWRI verder in gesprek met PFZW over de mogelijkheden om samen te gaan.

Het bestuur deed in 2014 onderzoek naar de mogelijkheden en ging in gesprek met drie andere Nederlandse pensioenfondsen. In de eerste helft van 2015 bleek PFZW de best mogelijke partner te zijn om het belang van deelnemers en gepensioneerden van het PWRI te dienen. Op dit moment voert het fonds verdere besprekingen met PFZW. PWRI maakt de uitkomst hiervan zo spoedig mogelijk bekend. Centraal in de keuze staan de belangen van de deelnemers en gepensioneerden.

Lees het originele nieuwsbericht PWRI in gesprek over samengaan met PFZW