Ik ben werknemer (geweest)

PWRI Jaarverslag 2015 'Met het PWRI naar een nieuwe toekomst'

13 juni 2016

Dat is het thema van het jaarverslag. Hoe die toekomst er precies uitziet, weten we natuurlijk niet. We weten wel dat onze toekomst net even anders is dan bij andere pensioenfondsen. Daarom hebben we ook in 2015 veel over de toekomst nagedacht. We hebben veel dingen uitgezocht en met veel mensen gepraat. Want wij willen dat al onze deelnemers en gepensioneerden nu en straks een goed pensioen (blijven) krijgen.

Vaste onderdelen in het jaarverslag zijn de kerncijfers, de jaarrekening en het verslag van het bestuur. Daarnaast geven verschillende bestuursleden korte interviews over diverse thema’s. In een korte film die bij het jaarverslag hoort gaat bestuurslid Albert Vink in gesprek met een deelnemer Eveline van der Nagel.

Het bestuur van PWRI biedt u met trots het jaarverslag 2015 aan. Vanuit milieu- en kostenoogpunt gaan we steeds meer digitaal werken. Daarom hebben we dit jaar ook weer bewust de focus gelegd op een digitale uitgave van het jaarverslag.

Lees het jaarverslag (PDF)Kunt u het filmpje 'PWRI Werk en Inkomen' niet zien? 
Kijk dan op YouTube.