Ik ben werknemer (geweest)

PWRI past beleggingsbeleid aan voor schoner milieu

30 november 2015

PWRI wil er voor zorgen dat bedrijven waarin we beleggen bijvoorbeeld een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot hebben. Binnenkort is de klimaattop in Parijs. Daarom is er nu veel discussie in de politiek en in de kranten over fossiele brandstoffen zoals olie en kolen. De opwekking van energie uit deze fossiele brandstoffen brengt echter steeds een grotere schade toe aan het milieu. Om ervoor te zorgen dat onze aarde leefbaar blijft, is er ook bij PWRI steeds meer aandacht om CO2-uitstoot te verminderen.  

'CO2-uitstoot', wat is dat? 

CO2 is de chemische formule van koolstofdioxide. Dit is een kleurloos en reukloos gas dat in de atmosfeer voorkomt. Het grootste deel van de CO2-uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie en kolen. Deze worden verbrand om energie op te wekken. Hierbij valt te denken aan warmte, gas en elektriciteit. De opwekking van energie uit deze fossiele brandstoffen brengt echter steeds een grotere schade toe aan het milieu en zorgt voor CO2-uitstoot en dit leidt tot opwarming van de aarde. Wordt de aarde twee graden warmer, dan ontstaan extreme weersomstandigheden, droogte en overstromingen. Om ervoor te zorgen dat onze aarde leefbaar blijft, is er steeds meer aandacht om CO2-uitstoot te verminderen. 

Wat gaat PWRI doen? 

In de aankomende jaren blijft PWRI de CO2-uitstoot meten van de bedrijven waarin we beleggen. Tegelijkertijd gaan we in gesprek met deze bedrijven over hun werkwijzen op het gebied van milieurisico’s, zoals klimaatverandering. En om ze te stimuleren schoner te produceren zoals een lager energieverbruik en uitstoot van CO2. Doen ze dat, dan wordt de CO2-uitstoot op de wereld minder. En dat is onze bedoeling. 

Waarom doet PWRI dat? 

PWRI wil met uw pensioengeld bijdragen aan een schoner milieu. Dit doen we bijvoorbeeld door de bedrijven waar we in beleggen aan te spreken op hun gedrag. Een volgende stap zal zijn dat PWRI gaat kijken hoe we de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin we beleggen, kunnen verminderen. Voordat we dit doen moeten we eerst weten wat nu onze CO2-uitstoot is. Dit noemen we de CO2-voetafdruk.

Meer informatie over de CO2-voetafdruk

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.