Ik ben werknemer (geweest)

SW-regeling wijzigt

12 december 2017

De SW-regeling van PWRI wijzigt met ingang van 1 januari 2018. Deze wijziging is noodzakelijk om die regeling binnen de fiscale kaders voor pensioenopbouw te houden. We voeren de wijzigingen kostenneutraal door. Dat betekent dat de pensioenkosten voor werkgevers over het geheel gelijk blijven.

De WIW-regeling wijzigt inhoudelijk niet per 1 januari 2018. Wel wordt de franchise zoals elk jaar aangepast. Deze is met ingang van 1 januari 2018 € 16.981. 

Premie
De SW-premie daalt van 24% in 2017 naar 22,7% in 2018. De werkgever betaalt hiervan 15,89% en de werknemer 6,81%. De WIW-premie blijft staan op 7,1%. De werkgever betaalt hiervan 4,97% en de werknemer 2,13%.

Wat verandert er in de SW-regeling?
Per 1 januari 2018 wordt de rekenleeftijd van het pensioen verhoogd naar 68 jaar. Daardoor bouwt uw werknemer iets minder pensioen op. De franchise wordt verlaagd van €11.425 naar € 10.885, wat betekent dat uw deelnemer wel over een groter deel van het salaris pensioen opbouwt. Wat dat in euro’s betekent, kan per deelnemer verschillen.
De reguliere ingangsdatum van het ouderdomspensioen wijzigt niet, dit blijft de AOW-leeftijd.

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.