Ik ben werknemer (geweest)

Uitstellen van pensioen versus de tekst in de Flits van juli

21 juli 2017

In de Flits die alle deelnemers begin juli ontvingen, stond een stukje over langer doorwerken. Daarover kreeg PWRI vragen en u misschien ook. Bij deze een verduidelijking van de tekst:

In de cao WSW staat dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de dag waarop de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Op dat moment gaat dan ook zijn ouderdomspensioen in.

De pensioenregeling bevat wél een mogelijkheid tot uitstel van het ouderdomspensioen tot uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de werknemer de leeftijd van 70 jaar bereikt. In de praktijk gaat de cao echter vóór de pensioenregeling en zal uitstel niet mogelijk zijn. Daarom gaat het pensioen in op uiterlijk de AOW-leeftijd.

Lees hier het bericht voor werknemers over dit onderwerp.

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.