Ik ben werknemer (geweest)

Update over het aanvragen van VPA

20 juni 2017

Al enige tijd zijn er problemen met het aanvragen van VPA (Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid) voor langdurige zieke werknemers. Hieronder leest u wat u nu moet doen als u VPA wilt aanvragen voor één van uw medewerkers en welke oplossing wij doorvoeren voor de lange termijn.

Systemen die niet goed op elkaar aansluiten
Een pensioenregeling kent deelnemers die opbouwen, óf deelnemers die niet meer opbouwen (omdat ze uit dienst of met pensioen zijn). Maar in de praktijk komt het voor dat medewerkers nog wel in dienst zijn, maar geen pensioen meer opbouwen. Dit kan het geval zijn bij werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn, niet meer werken, maar nog wel een dienstverband hebben. Dit is een ‘tussenvorm’ die onze pensioenregeling niet kent. Onze administratie is daar dan ook niet op ingericht. En daarom kan het zijn dat u tegen problemen aanloopt als u voor uw medewerker VPA wilt aanvragen.

Wat betekent dit voor u?
Diende u op of na 1 april 2017 een VPA-aanvraag in of gaat u binnenkort een nieuwe VPA-aanvraag indienen voor één van uw medewerkers? Dan hebben wij alleen nog de UWV-beschikking nodig. Het aanvraagformulier is hier op aangepast.

Heeft u vóór 1 april 2017 VPA aangevraagd? Dan is uw aanvraag nog in behandeling bij onze uitvoerder APG. U krijgt hierover automatisch bericht, zodra het dossier van uw medewerker is behandeld.

Oplossing voor de lange termijn
We werken aan een aanpassing van de administratie. Die is helaas niet 1-2-3 geregeld. We doen ons best de oplossing zo snel mogelijk gereed te hebben.

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.