Ik ben werknemer (geweest)

Wijzigingen 2019

21-12-2018

Wat verandert er in 2019? 
Bekijk wat er vanaf januari 2019 verandert. 

Loonheffing 
Er gelden nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw nettopensioen. De nieuwe belastingtabellen vindt u op belastingdienst.nl.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
De wettelijke bijdrage Zvw wordt ieder jaar aangepast. Ook als uw brutopensioen niet verandert, kan uw maandbedrag lager worden. Als u in het buitenland woont, gelden andere regels. Zie hiervoor hetcak.nl/regelingen

AOW/Anw
De bedragen van de AOW en Anw zijn aangepast. Meer informatie hierover krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook svb.nl.

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.