Het nieuwe pensioenstelsel

Planning PWRI

PWRI is bezig met de voorbereidingen

PWRI is samen met de werkgevers en werknemers volop bezig met de voorbereidingen. Ook het verantwoordingsorgaan is al betrokken.

De vernieuwde pensioenregeling moet voldoen aan de nieuwe regels van de Wet toekomst pensioenen. De voorbereidingen doen we met de kennis die we nu hebben over deze nieuwe regels.

De wet is op 1 juli 2023 ingegaan

De nieuwe wet is op 1 juli 2023 ingegaan. Pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om over te gaan naar de nieuwe regels voor pensioen. Maar dat mag ook eerder. PWRI en Sociale Partners hebben uitgesproken 1 januari 2025 over te willen stappen. Daar wordt vol op ingezet. Deze overstap moet met veel aandacht plaatsvinden. Als dat niet verantwoord kan, dan kan het toch nog later worden.

Wat moet er allemaal gebeuren?

Om op 1 januari 2025 over te stappen, zijn nu al beslissingen over de nieuwe regels voor pensioen nodig. Dit moet allemaal in 2023 gebeuren. Zodra dit is gebeurd zal PWRI dit aan u bekend maken.

Wanneer gaat u meer van ons horen?

Voor wat PWRI bekend gaat maken, wordt een plan gemaakt. Dit heet een communicatieplan. Nu geven wij u deze informatie over de nieuwe regels en de planning. Later geven wij u meer informatie over de vernieuwde pensioenregeling. En uiteindelijk informeren wij u persoonlijk. We vertellen u dan wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Wat betekent de overstap van de huidige naar de vernieuwde pensioenregeling voor u? Maar dan zijn wij al verder in de tijd.