Ik ben werknemer (geweest)

Betaaldata 2022

15 december 2021

In 2022 wordt uw pensioenuitkering op de volgende dagen overgemaakt:

24 januari 24 februari 24 maart
22 april 24 mei 24 juni
22 juli 24 augustus 23 september
24 oktober 24 november 22 december

Het verschilt per bank of u uw geld ook echt op deze dagen op uw rekening ontvangt.

Vakantiegeld
Als u met pensioen bent, is uw vakantiegeld opgenomen in het bedrag dat u iedere maand van ons ontvangt. U ontvangt dus geen apart bedrag aan vakantiegeld.