Ik ben werknemer (geweest)

De gevolgen van het coronavirus; waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk

14 juni 2020

De verspreiding van het coronavirus raakt ons allemaal. We kunnen ons voorstellen dat het voor u ook een bijzondere tijd is.

Waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk
De dekkingsgraad van PWRI was eind mei 99,8%. De dekkingsgraad is onder de 100% gedaald door de verslechterde situatie op de financiële markten en de aanhoudend lage rente. Zolang onze dekkingsgraad onder de 100% is, mag PWRI niet meewerken aan waardeoverdrachten.

U kunt nog wel waardeoverdracht aanvragen, maar wij kunnen deze aanvraag pas in behandeling nemen als de dekkingsgraad weer 100% of hoger is.