Ik ben werknemer (geweest)

PWRI Pensioen & Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

26 oktober 2021

In de nieuwe cao voor de Sociale Werkvoorziening zijn afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken. Vanaf 1 oktober 2021 geldt de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Dit houdt in dat werknemers die vallen onder deze CAO twee jaar vóór hun AOW-leeftijd mogen stoppen met werken. De regeling om eerder te kunnen stoppen met werken is tijdelijk. Werknemers kunnen uiterlijk tot 31 december 2025 starten met deze regeling. 

Wat moet u als werkgever weten en doen?
U moet de volgende zaken weten als uw werknemer wil deelnemen aan de RVU-regeling:
  • Uw werknemer blijft bij u in dienst, maar hij bouwt geen pensioen meer op bij PWRI. Er wordt ook geen pensioenpremie meer afgedragen.
  • Hiertoe doet u een aanpassing in de aanlevering naar PWRI in de loontijdvakken waarin uw werknemer van u de RVU-uitkering ontvangt:
  1. Zet u de deeltijdfactor op “0,0000”.
  2. De Code Meetelling zet u op “Nee”.
  3. De code van de soort inkomstenverhouding wijzigt u in “53” (“Uitkering in het kader van vervroegde uittreding”).
  • Als u deze 3 stappen niet in uw administratie doorvoert loopt de pensioenopbouw van de RVU deelnemer ten onrechte door.

Wat betekent dit financieel voor uw werknemers?
Uw werknemer bouwt geen pensioen meer op bij PWRI. Minder pensioenopbouw betekent een lager pensioen ten opzichte van de situatie dat uw werknemer wel zou doorwerken tot de AOW-leeftijd. Het pensioen dat hij heeft opgebouwd bij PWRI blijft gewoon staan.

Wat moet uw werknemer weten?
Uw werknemer moet de volgende zaken weten als hij wil deelnemen aan de RVU-regeling (klik de button onderaan voor meer informatie):
  • Uw werknemer blijft bij u in dienst en in plaats van een salaris ontvangt hij een RVU-uitkering van u als werkgever.
  • Uw werknemer bouwt geen pensioen meer op bij PWRI. Dat heeft ook gevolgen voor de hoogte van het pensioen voor zijn nabestaanden. Hij kan eventueel kiezen voor uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen om dat op te vangen.
  • Uw werknemer kan vanaf nu (1 oktober 2021), ervoor kiezen om zijn pensioen vervroegd in te laten gaan bij PWRI. Daarnaast is het ook mogelijk om het pensioen voor een deel in te laten gaan. Dit ter aanvulling als inkomen op de RVU-uitkering.
  • Uw werknemer kan via dit formulier een pensioenberekening aanvragen. Binnen 14 dagen krijgt uw werknemer een antwoord op de aanvraag.
RVU bericht voor uw werknemer

Heeft u nog vragen over het PWRI pensioen in relatie tot de RVU, dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcenter van PWRI via het telefoonnummer 045-5796300 of stuur een e-mail naar pensioenen@pwri.nl.