Ik ben werknemer (geweest)

Wijzigingen 2020

6 januari 2020

Wat verandert er in 2020? 
Bekijk wat er vanaf januari 2020 verandert. 

Loonheffing 
Er gelden nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw nettopensioen. De nieuwe belastingtabellen vindt u op belastingdienst.nl.
Woont u in België, Suriname of Aruba? Dan gelden voor u aangepaste regels. De Belastingdienst informeert u hierover. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
De wettelijke bijdrage Zvw is verlaagd. Ook als uw brutopensioen niet verandert, kan uw maandbedrag lager worden. Als u in het buitenland woont, gelden andere regels. Meer informatie vindt u op hetcak.nl/regelingen.

AOW/Anw
De bedragen van de AOW en Anw zijn aangepast. Meer informatie hierover krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook svb.nl.

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.