Over PWRI

Het bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van PWRI. Ook let het bestuur op een goede uitvoering. Het bestuur heeft 8 leden. Vier leden komen uit werkgeversorganisaties. Drie leden komen uit werknemersorganisaties. Er is 1 lid namens de gepensioneerden.

Voorzitter
Eén bestuurslid is voorzitter. De voorzitter wisselt elke 2 jaar. De ene keer komt de voorzitter uit de werkgeversorganisaties, de andere keer uit de werknemersorganisaties.

Heeft u een vraag voor het bestuur? Stuur een e-mail naar bestuur@pwri.nl.

Dit zijn de bestuursleden
De heer X.J. den Uyl De heer X.J. den Uyl
Voorzitter
Bestuurslid sinds 2011
Namens werknemersorganisatie FNV
De heer C.J. Bethlehem De heer C.J. Bethlehem
Vicevoorzitter
Bestuurslid sinds 2009
Namens werkgeversorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten
De heer M. Kastelein

De heer M. Kastelein
Bestuurslid sinds 2013
Namens werknemersorganisatie CNV Connectief

De heer H. Kelderman De heer H. Kelderman
Bestuurslid sinds 2010
Namens werkgeversorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten Mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten
Bestuurslid sinds 2014
Namens de gepensioneerden
Mevrouw H.H. Wiselius Mevrouw H.H. Wiselius
Bestuurslid sinds 2015
Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Mevrouw M. van Beusekom Mevrouw M. van Beusekom
Bestuurslid sinds 2017
Namens werkgeversorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten