Over PWRI

Het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft 15 leden: 6 namens de deelnemers, 4 namens de gepensioneerden en 5 namens de werkgevers. PWRI heeft meer actieve deelnemers dan gepensioneerden. Daarom zitten in het verantwoordingsorgaan ook meer leden namens de actieve deelnemers dan namens de gepensioneerden.

Adviesrecht
Het verantwoordingsorgaan oordeelt achteraf over het beleid van het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat elk jaar in het jaarverslag. Over sommige onderwerpen heeft het verantwoordingsorgaan wettelijk adviesrecht. Het verantwoordingsorgaan overlegt een paar keer jaar met het bestuur.

Heeft u een vraag voor het verantwoordingsorgaan? Stuur een e-mail naar verantwoordingsorgaan@pwri.nl.

Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan
De heer G.M.A. Maurix De heer G.M.A. Maurix
Lid sinds 2014
Deelnemer, namens FNV
De heer G.W. Peters De heer G.W. Peters
Lid sinds 2014
Deelnemer, namens FNV
De heer G. Veldhuis De heer G. Veldhuis
Lid sinds 2014
Deelnemer, namens FNV
De heer J Bergman De heer J. Bergman
Vice-secretaris
Lid sinds 2014
Deelnemer, namens CNV Overheid
De heer R. ter Horst

De heer R. ter Horst
Lid sinds 2018
Deelnemer, namens CNV Overheid

De heer J.Th.G. Vaessen De heer J.Th.G. Vaessen
Voorzitter
Lid sinds 2014
Gepensioneerde, namens FNV
De heer J. Lammers De heer J. Lammers
Lid sinds 2014
Gepensioneerde, namens ANBO
De heer MJL Stevens De heer M.J.L. Stevens
Vice-voorzitter
Lid sinds 2014
Gepensioneerde, namens ANBO
De heer M. Bosma De heer M. Bosma
Lid sinds 2014
Werkgever, namens VNG
Mevrouw P. Coolen

Mevrouw P. Coolen
Lid sinds 2018
Werkgever, namens VNG

De heer R. van Luxemburg

De heer R. van Luxemburg
Secretaris
Lid sinds 2018
Werkgever, namens VNG

 Mevrouw M. Sluiter Mevrouw M. Sluiter
Lid sinds 2020
Werkgever, namens VNG
De heer J. Simons De heer J. Simons
Lid sinds 2016
Werkgever, namens VNG
De heer L. Rolevink De heer L. Rolevink
Lid sinds 2020
Gepensioneerde, namens FNV