Over PWRI

Raad van toezicht

De raad van toezicht controleert of het bestuur goed functioneert. Dat betekent dat de raad van toezicht kijkt of het bestuur goed leiding geeft aan PWRI. En of het bestuur goed omgaat met risico’s. Ook kijkt de raad van toezicht of de beleids- en bestuursprocessen van PWRI goed zijn. Over al deze zaken geeft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd advies. In het jaarverslag doet de raad van toezicht elk jaar verslag van het functioneren van het bestuur.

Onafhankelijke leden
De raad van toezicht heeft 3 onafhankelijke leden. De leden zijn onafhankelijk omdat ze van buiten PWRI komen. Alle 3 leden weten veel van het besturen van een pensioenfonds.


Heeft u een vraag voor de raad van toezicht? Stuur een e-mail naar rvt@pwri.nl

De heer F. Valkenburg
Voorzitter
Lid van raad van toezicht sinds 2017
De heer W. van Iersel De heer W. van Iersel
Lid van raad van toezicht sinds 2019
 M. Stavast-Groothuis Mevrouw M. Stavast-Groothuis
Lid van raad van toezicht sinds 2020