Over PWRI

Missie, visie en kernwaarden

Missie en visie

PWRI wil het pensioen uitvoeren voor alle werknemers die vallen onder de doelgroep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en die niet onder een andere pensioenregeling vallen.

De pensioenen van ongeveer 200 duizend mensen – actieve deelnemers, voormalige deelnemers en gepensioneerden – zijn aan PWRI toevertrouwd. Zij mogen rekenen op een goed bestuur en beheer van hun pensioen.

PWRI wil een zo goed mogelijk pensioen bieden tegen zo verantwoord mogelijke kosten. PWRI heeft de wens om jaarlijks een toeslag te verlenen op de pensioenen. Maar toeslagverlening is altijd voorwaardelijk en afhankelijk van de financiële positie van PWRI.

Kernwaarden

PWRI is betrokken, proactief, bewust en eerlijk. Vertrouwen in en respect voor elkaar zijn heel belangrijk. Alle betrokkenen – deelnemers, voormalige deelnemers, gepensioneerden, werkgevers, sociale partners, toezichthouders en vertegenwoordigers van de media – kunnen op PWRI rekenen.

PWRI zorgt voor een deskundige aansturing en professionele uitvoering van de pensioenregeling. En voor juiste, begrijpelijke en tijdige communicatie daarover.

Het beleggingsbeleid van PWRI is maatschappelijk verantwoord en transparant. Het fonds neemt bewuste en verantwoorde risico’s. PWRI wil het noodzakelijke rendement halen om de pensioenen nu en in de toekomst betaalbaar te houden.