Over PWRI

Wie zijn wij?

Bij PWRI zijn veel mensen betrokken. Ons bestuur geeft leiding aan het fonds. Bestuurscommissies helpen het bestuur. De raad van toezicht controleert of het bestuur alles goed doet. Ook het verantwoordingsorgaan controleert het bestuur. Dat doet het verantwoordingsorgaan namens de actieve deelnemers, de gepensioneerden en de werkgevers. Het bestuursbureau bereidt alle vergaderingen voor. En ondersteunt het bestuur, de commissies, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan.

Pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder
Er zijn ook mensen van ‘buiten’ bij PWRI betrokken. Pensioenuitvoerder APG regelt de administratie en uitvoering van de pensioenen. Vermogensbeheerders Columbia Threadneedle en SAREF voeren ons beleggingsbeleid uit. De actuaris houdt in de gaten of we de pensioenen ook op de lange termijn kunnen betalen. En de accountant controleert alle cijfers en of we ons aan de regels houden.

Sociale partners
Helemaal bovenaan staan de sociale partners. Zij zijn de opdrachtgever van het bestuur. Want de sociale partners bepalen de inhoud van de pensioenregeling. Het zijn dezelfde sociale partners die de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in de Sociale Werkvoorziening maken.

De sociale partners van de Sociale Werkvoorziening – en dus ook van PWRI – zijn:
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (namens werkgevers)
  • Cedris (landelijke vereniging voor Sociale werkgelegenheids- en reïntegratiebedrijven) (namens werkgevers)
  • FNV (namens werknemers)
  • CNV Connectief (namens werknemers)

Samen hebben al deze mensen één doel: een zo goed mogelijk pensioen voor onze deelnemers.