Over PWRI

Meer informatie over de toeslagverlening

De pensioenen gaan omhoog. Krijg ik meer geld?

Bent u met pensioen? Dan krijgt u elke maand pensioen van ons fonds. Dat bedrag gaat omhoog vanaf juli. U krijgt dus elke maand meer geld van ons op uw bankrekening. Het gaat om een stijging van 1,87%. In juli krijgt u voor het eerst het hogere pensioenbedrag. Dit ziet u terug op uw betalingsoverzicht eind juli, waarop het nieuwe bruto/netto bedrag staat. En op MijnPWRI.
Als u nog niet met pensioen bent, gaat uw opgebouwde pensioen omhoog. U ziet uw verhoogde pensioen op MijnPWRI. Dit is uw persoonlijke online omgeving bij PWRI. Hier ziet u hoeveel euro u meer krijgt door de verhoging. In 2023 ziet u dit op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Waarom krijg ik meer geld?

Meestal stijgen elk jaar de prijzen in de winkels. Ons fonds probeert uw pensioen daarom elk jaar te verhogen. Dan stijgt dit (gedeeltelijk) mee met de prijzen. Op die manier houdt uw pensioen zijn waarde. De (gedeeltelijke) verhoging kan alléén als we er financieel goed genoeg voor staan.

Waar komt het percentage van 1,87% vandaan?

We hebben gekeken naar hoeveel de prijzen in 2021 zijn gestegen (tussen januari 2021 en oktober 2021). Ons doel is om de pensioenen met die stijging van de prijzen mee te laten stijgen. Afgelopen januari gingen de pensioenen met 0,71% omhoog. Vanaf juli doen we er 1,87% bij. Dat kan nu, omdat de overheid de regels voor het verhogen van de pensioenen heeft versoepeld. Daarmee geven we voor dit jaar de volledige verhoging.

Krijgt iedereen bij PWRI meer pensioen?

Ja, van iedereen gaat het pensioen omhoog. Mensen die pensioen ontvangen, krijgen meer geld op hun bankrekening. Mensen die nog werken en pensioen opbouwen (of eerder bij ons fonds pensioen hebben opgebouwd via hun werk) betalen we nog geen pensioen. Bij hen tellen we de verhoging op bij hun opgebouwde pensioen.

Krijg ik volgend jaar ook weer meer pensioen?

Dat weten we nu nog niet. Eind dit jaar kijken we opnieuw of we de pensioenen kunnen verhogen. Dan kijken we naar hoe we er financieel voor staan, wat de regels zijn en hoeveel de prijzen zijn gestegen tussen oktober 2021 en oktober 2022. Dan besluiten we of we op 1 januari 2023 opnieuw de pensioenen kunnen verhogen.


Voor gepensioneerden:

Wanneer krijg ik meer pensioen?

In juli krijgt u voor het eerst het hogere pensioenbedrag. Tegelijk met uw pensioen krijgt u ook de eenmalige nabetaling. Dit is op uw bankrekening bij elkaar opgeteld in één bedrag. Op uw betaalspecificatie ziet u wat uw maandelijkse pensioen is en hoeveel euro de eenmalige nabetaling is.

Hoeveel krijg ik als nabetaling?

U ontvangt een nabetaling over de maanden januari tot juli. We gaan daarbij uit van uw pensioen op 30 juni 2022. De hoogte is ongeveer 1% van het bedrag dat u in een jaar aan pensioen van ons ontvangt. Op uw betaalspecificatie ziet u hoeveel euro de nabetaling voor u precies is. U krijgt dit bedrag in één keer betaald bij uw pensioen in juli.

Kan deze verhoging invloed hebben op de toeslagen die ik krijg (zorgtoeslag/huurtoeslag)?

Ja, dat kan. U krijgt meer pensioen. Dus uw inkomen stijgt. Als uw inkomen stijgt, kan dit gevolgen hebben voor uw toeslagen. Wij weten hoeveel pensioen u van ons krijgt, maar niet wat u verder nog aan inkomen heeft. Daarom kunnen wij u niet vertellen of dit voor u geldt. Vragen hierover kunt u stellen aan de Belastingdienst.