Over PWRI

Meer informatie over de verhoging van uw pensioen vanaf 1 juli 2023

Wanneer gaat mijn pensioen omhoog?

De verhoging gaat in op 1 juli 2023.

Hoeveel euro krijg ik erbij?

U ziet uw verhoogde pensioenopbouw op MijnPWRI. Dit is uw persoonlijke online omgeving bij PWRI.

Staat dit ook op mijn pensioenoverzicht in 2023?

Nee, u ziet uw verhoogde opgebouwde pensioen pas op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u in 2024 ontvangt. U hoeft daar niet op te wachten als u de informatie eerder wilt hebben. Op MijnPWRI kunt u nu al zien wat de invloed van de verhoging is op uw opgebouwde pensioen.  

Moet ik meer premie gaan betalen voor mijn pensioen?

Nee, de pensioenpremie blijft gelijk. Een verhoging van de pensioenen betalen we uit onze beleggingen.

Waar komt het percentage van 4,13% vandaan?

We hebben gekeken naar hoeveel de prijzen in 2022 zijn gestegen (tussen oktober 2021 en oktober 2022). Ons doel is om de pensioenen met die stijging van de prijzen mee te laten stijgen. Afgelopen januari gingen de pensioenen met 12,51% omhoog. Vanaf juli doen we er 4,13% bij. 

Krijgt iedereen bij PWRI meer pensioen?

Ja, van iedereen gaat het pensioen omhoog. Mensen die pensioen ontvangen, krijgen meer geld op hun bankrekening. Mensen die nog werken en pensioen opbouwen (of eerder bij ons fonds pensioen hebben opgebouwd via hun werk) betalen we nog geen pensioen. Bij hen tellen we de verhoging op bij hun opgebouwde pensioen.

Krijg ik volgend jaar ook weer meer pensioen?

Dat weten we nu nog niet. Eind dit jaar kijken we opnieuw of we de pensioenen kunnen verhogen. Dan kijken we naar hoe we er financieel voor staan, wat de regels zijn en hoeveel de prijzen zijn gestegen tussen oktober 2022 en oktober 2023. Dan besluiten we of we op 1 januari 2024 opnieuw de pensioenen kunnen verhogen.

Hoe kan ik zien hoeveel euro mijn pensioen omhoog gaat?

Als u inlogt in MijnPWRI ziet u wat de verhoging betekent voor uw pensioen.

Waarom kiest PWRI nu voor een verhoging?

Het bestuur van PWRI vindt het belangrijk om na een relatief lange periode zonder verhogingen, de pensioenen wel te verhogen als dat kan. Zeker nu de prijzen zo hard zijn gestegen. Daarom heeft het bestuur besloten de pensioenen nu te verhogen. Het heeft een direct positief effect voor de gepensioneerden en weegt daarmee op tegen het nadelige effect voor jongeren op de langere termijn.

Waarom mogen de pensioenen nu extra worden verhoogd?

Sociale partners willen op 1 januari 2025 overstappen op de nieuwe regels die gelden voor pensioenfondsen. Dan gelden ook andere regels voor het verhogen van de pensioenen. In de periode tot 2025 mag PWRI al gebruik maken van die soepelere regels voor het verhogen van pensioenen. Dat maakt het mogelijk om de pensioenen per 1 juli 2023 te verhogen.