Over PWRI

Meer informatie over de verhoging van uw pensioen vanaf 1 januari 2023

De pensioenen gaan omhoog. Krijg ik meer geld?

Ja, u krijgt meer geld. Elke maand krijgt u pensioen van ons fonds. Dat bedrag gaat omhoog vanaf januari 2023. U krijgt dus elke maand meer geld van ons op uw bankrekening. Het gaat om een stijging van 12,51%. Op 24 januari 2023 krijgt u voor het eerst het hogere pensioenbedrag. 

Hoeveel euro krijg ik erbij?

Dat hangt af van hoeveel pensioen u hebt. Dat verschilt dus per persoon. U ziet vanaf 1 januari 2023 het bedrag in euro’s in MijnPWRI. Dit is uw persoonlijke online omgeving bij PWRI. U logt veilig in met uw DigiD. Of kijk op de betaalspecificatie die u voor 24 januari 2023 ontvangt.

Waarom krijg ik meer geld?

Meestal stijgen elk jaar de prijzen in de winkels. In het afgelopen jaar zijn de prijzen extra veel gestegen. PWRI probeert uw pensioen daarom elk jaar te verhogen. Dan stijgt dit (gedeeltelijk) mee met de prijzen. Op die manier houdt uw pensioen zijn waarde.
De (gedeeltelijke) verhoging kan alléén als het pensioenfonds er financieel goed genoeg voor staat. Daarbij kijken we naar de stand van zaken aan het einde van oktober. Dat betekent dat de beleidsdekkingsgraad op de laatste dag van die maand hoog genoeg moet zijn. Op 31 oktober 2022 was dat 130,3%. Daarom kunnen wij de pensioenen van iedereen bij ons fonds verhogen.

Krijg ik in 2024 ook weer meer pensioen?

Dat weten we nu nog niet. Eind 2023 kijken we weer of we de pensioenen kunnen verhogen. Dan kijken we naar hoe we er financieel voor staan en wat de regels zijn. Ook bekijken we hoeveel de prijzen zijn gestegen tussen oktober 2022 en oktober 2023. Dan besluiten we of we op 1 januari 2024 opnieuw de pensioenen kunnen verhogen.

Krijgt iedereen bij PWRI meer pensioen?

Ja, van iedereen gaat het pensioen omhoog. Mensen die pensioen ontvangen, krijgen meer geld op hun bankrekening.
Mensen die nog werken en pensioen opbouwen betalen we nog geen pensioen. Ook mensen die eerder bij ons fonds pensioen hebben opgebouwd via hun werk betalen we nog geen pensioen. Bij hen tellen we de verhoging op bij hun opgebouwde pensioen.

Dit is niet genoeg om de stijgende prijzen van nu goed te maken… 

Dat klopt. De prijsstijgingen zijn nu hoger (17,16%). Bij de verhoging van de pensioenen kijken we altijd naar hoeveel de prijzen gestegen zijn in het jaar ervóór.
We kijken elke keer naar hoe we er financieel voor staan en nemen de belangen van iedere deelnemer mee. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten de pensioenen met 12,51% te verhogen. Volgend jaar besluiten we of we op 1 januari 2024 opnieuw de pensioenen kunnen verhogen.

Kan deze verhoging invloed hebben op de toeslagen die ik krijg (zorgtoeslag/huurtoeslag)?

Ja, dat kan. U krijgt meer pensioen. Dus uw inkomen stijgt. Als uw inkomen stijgt, kan dit gevolgen hebben voor uw toeslagen. Wij weten hoeveel pensioen u van ons krijgt, maar niet wat u verder nog aan inkomen heeft. Daarom kunnen wij u niet vertellen of dit voor u geldt. Vragen hierover kunt u stellen aan de Belastingdienst.

Kan ik de verhoging van mijn pensioen weigeren?

Nee, dat kan niet. De regels voor het verhogen van de pensioenen staan in het pensioenreglement. Het bestuur mag niet van die regels afwijken.

Ik krijgt er nu meer pensioen bij. Blijft er genoeg over voor jongeren?

Wij hebben bij deze beslissing de belangen van álle deelnemers bekeken. Is het eerlijk voor iedereen als we nu de pensioenen verhogen? Het antwoord op deze vraag is: ja.
Onze financiële positie staat een verhoging nu toe. We verwachten daarom niet dat deze verhoging leidt tot een tekort aan geld voor het pensioen van jongeren. Ook het opgebouwde pensioen van jongeren gaat omhoog. Zij krijgen er ook meer pensioen bij vanaf 1 januari 2023.
Bovendien is het ons doel om de pensioenen te verhogen als de prijzen stijgen. Want zo houden de pensioenen hun waarde. Voor de gepensioneerden nu, maar óók voor de gepensioneerden van straks.

Ik heb een AOV-tegoed. Gaat dit ook omhoog door het besluit van het bestuur?

Nee. Sommige deelnemers hebben vóór 1 januari 1990 gespaard voor een Aanvullende Oudedagsvoorziening (AOV). Dat is een aparte regeling. Als u een AOV-tegoed heeft, krijgt u van PWRI elk jaar een overzicht waarop staat hoeveel euro dat is. Het besluit van het bestuur om de pensioenen te verhogen geldt niet voor dit AOV-tegoed. Het bedrag kan veranderen, maar niet door dit besluit.

Meer informatie over het AOV-tegoed

Wat doet de AOW die ik van de overheid krijg?

Krijgt u ook AOW van de overheid? De AOW gaat ook omhoog vanaf 1 januari. De nieuwe pensioenbedragen staan vanaf half december op de website van de SVB.