Ik ben werknemer (geweest)

Het PWRI-jaarverslag over 2023 is uit

21 juni 2024

Samen voor een goed pensioen

Samen voor een goed pensioen, Dat is het thema van het jaarverslag van PWRI over 2023. Het jaarverslag staat op onze website. Zo kan iedereen het lezen die interesse heeft in ons fonds.

In het jaarverslag blikken we terug op wat er in 2023 allemaal is gebeurd. Hoe de financiële positie is van PWRI en wat wij voor onze deelnemers en werkgevers hebben gedaan. Goed nieuws voor onze deelnemers en gepensioneerden: we hebben in 2023 twee keer de pensioenen verhoogd. Op 1 januari met 12,51% en op 1 juli 2023 met 4,13%. En we hebben weer stappen gezet in maatschappelijk verantwoord beleggen. Het budget om te investeren in sociale huurwoningen is verdubbeld. Dat vinden we belangrijk, want we willen bijdragen aan de leefwereld van onze deelnemers en gepensioneerden.

Het belangrijkste project in het afgelopen jaar was de voorbereiding op de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. Dat hangt samen met de nieuwe Wet toekomst pensioenen, die op 1 juli 2023 is ingegaan. Wij hebben daar in het verslagjaar veel tijd en aandacht aan besteed.

We zijn ook in 2023 samen gegaan voor een goed pensioen. Hoe we dat hebben gedaan, lichten we toe in ons jaarverslag.

Klik hier voor het jaarverslag 2023