Ik ben werknemer (geweest)

Vanaf nu kunt u niet meer stemmen

7 november 2023

U kunt niet meer stemmen op een kandidaat voor het verantwoordingsorgaan (VO). Uw stem moest op zijn laatst 6 november door ons zijn ontvangen. Heeft u gestemd? Dan bedankt PWRI u voor de tijd en moeite die u heeft genomen om te stemmen. Ook de kandidaten bedanken u.

De kiescommissie gaat nu over tot het tellen van de stemmen. Op 21 november maken wij de uitslag bekend op onze verkiezingspagina. Dan is het officieel en weten we wie de nieuwe leden van ons VO zijn vanaf 1 januari 2024. Dit gaat om zes leden namens de werknemers en vier leden namens de pensioen gerechtigden.