Het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel

De samenleving verandert
De samenleving is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Mensen veranderen sneller van baan. Meer mensen beginnen een eigen bedrijf. Ook worden mensen steeds ouder. Daarnaast zorgt een aanhoudend lage rente ervoor dat de financiële positie van pensioenfondsen lastig te verbeteren is. Door al deze veranderingen is een nieuw pensioenstelsel nodig. 

Het pensioenakkoord
Het is belangrijk dat dit nieuwe pensioenstelsel op de veranderingen aansluit. Daarom is besloten om nieuwe afspraken te maken over pensioenen en AOW. Dit noemen we het 'pensioenakkoord'.  

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u?
Bekijk in de video hieronder wat het nieuwe pensioenstelsel voor u betekent.