Over PWRI

Over deze website

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.pwri.nl en MijnPWRI.nl.

Informatie
Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de sites. De bij ons bekende gegevens en het pensioenreglement zijn uiteindelijk bepalend.

Functioneren van de site
Wij streven ernaar dat de sites goed functioneren en dat berichten die u via de sites aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de sites foutloos of zonder onderbreking functioneren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de sites tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn, of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen. 

Berekeningen
Voor berekeningen op MijnPWRI.nl gaan wij uit van de bij ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement downloaden op www.pwri.nl. De berekeningen zijn gebaseerd op de op dit moment bij PWRI bekende (fiscale) wetgeving.

Virussen
Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de sites haalt.

Verwijzingen
Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Eigendom
Alle informatie en beeldmateriaal op de sites zijn eigendom van het pensioenfonds. Zonder toestemming is het niet toegestaan om de informatie die op deze sites staat openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.


Cookies

Het PWRI maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site raadpleegt. Hierdoor herkennen wij uw browser tijdens uw bezoek aan onze site. Ook bij uw volgende bezoeken. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Ze helpen om de site beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een site persoonlijker te maken voor de bezoeker. 

Welke cookies en waarom? 

We gebruiken cookies met de volgende doelen: 

- Het vergemakkelijken van uw internetgebruik. Dit doen we met functionele cookies die technisch noodzakelijk zijn om de site goed te laten werken. Om het navigeren en het inloggen op onze site makkelijker te maken of om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. 

- Het analyseren en verbeteren van de site. Dit doen we met analytische cookies. Analytische cookies gebruiken we om informatie te krijgen over de kwaliteit of effectiviteit van onze site bijvoorbeeld door trends in bezoekersstatistieken bij te houden. De informatie die analytische cookies verzamelen, wordt gebruikt om de gebruikerservaring op onze site te verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om te weten wie u bent. Wij verzamelen deze gegevens met behulp van Digital Analytix, een dienst van comScore. De cookies die comScore gebruikt, bevatten een uniek willekeurig nummer. We gebruiken cookies alleen om u op onze site te herkennen, dus niet op sites van derden of van comScore. 

- Het analyseren en verbeteren van MijnPWRI. Op MijnPWRI worden geen cookies geplaatst. Wel kunnen wij uw surfgedrag koppelen aan uw demografische kenmerken zodra u inlogt op MijnPWRI. We gebruiken de data om het gebruik van alle bezoekers te analyseren en niet van u als individu. Bijvoorbeeld: bestaat er een verband tussen het surfgedrag en bepaalde demografische kenmerken, zoals leeftijd of geslacht. Hiervoor gebruiken we uw klantnummer en dus geen cookies. 

Waarom toestemming geven? 

We zijn verplicht toestemming te vragen voor cookies die invloed hebben op de privacy van de bezoeker van onze site.  Tenzij: 
•    we cookies gebruiken die uitsluitend ten doel hebben de (technische) 
      communicatie op onze site goed te laten verlopen; 
•    cookies strikt noodzakelijk zijn om een door de bezoeker van de site gevraagde 
      dienst te leveren; 
•    we cookies gebruiken om de kwaliteit of de effectiviteit van de site te meten en die 
      geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van de bezoeker. 

Wij hoeven voor het gebruik van bovenstaande cookies geen toestemming te vragen. We willen de keuze echter aan u overlaten en vragen daarom uw toestemming zodra u de website opent. 

Cookies verwijderen of weigeren
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). Meer informatie kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

Uw privacy wordt gewaarborgd 

Wij vinden uw privacy belangrijk en garanderen u dat: 
•    we de statistieken over onze bezoekers anoniem opstellen; 
•    online bezoekersenquêtes anoniem zijn; 
•    we op onze site geen advertenties tonen van derde partijen; 
•    we geen informatie aan derden doorverkopen of verstrekken.

Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe het PWRI met uw gegevens omgaat.

Wijzigingen cookieverklaring voorbehouden
Het PWRI behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Elke aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende cookieverklaring op de hoogte bent.


Privacyverklaring


Privacy en het gebruik van uw gegevens

Het PWRI vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. Wij behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uw gegevens gebruiken wij alleen om u te informeren over pensioenzaken en daarmee samenhangende onderwerpen. En om u beter van dienst te zijn op onze site.

Het PWRI registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor dienstverlening. Wij behandelen uw informatie met zorg. We verstrekken uw gegevens niet aan derden. Behalve:
•    Als u ons daartoe machtigt
•    Als de wet ons daartoe verplicht

Om het klantcontact goed te laten verlopen, registreren wij gegevens:
1.    de persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft bij uw bezoek aan onze site.
2.    de gegevens die wij nodig hebben om uw verzoeken om informatie of andere
       vragen adequaat te kunnen afhandelen.

Voorbeelden zijn uw e-mailadres of contactgegevens. Met deze gegevens kunnen wij het klantcontact naar behoren laten verlopen. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens heeft gegeven.

Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit geldt ook voor partijen die we inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening.

MijnPWRI

Inloggen op MijnPWRI kan alleen met uw DigiD. Uw gegevens op MijnPWRI zijn beveiligd volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Nieuwsbrief

Het PWRI biedt een nieuwsbrief aan waarin wij u informeren over pensioen(onderwerpen) of nieuws en ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Gegevens zoals uw e-mailadres, die u bij aanmelding hebt opgegeven, gebruiken wij alleen voor het toesturen van deze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Kwaliteitsmonitoring

Om de dienstverlening naar u als klant en de kwaliteit van de klantenservice te verbeteren, doet het PWRI aan kwaliteitsmonitoring. Het kan zijn dat zakelijke telefonische klantgesprekken worden opgenomen. De opgenomen gesprekken gebruiken we alleen om de medewerkers te coachen op de kwaliteit van hun dienstverlening. Het PWRI gaat integer, omzichtig en zorgvuldig met deze opgenomen gesprekken om. De opnames worden niet aan derden verstrekt, behalve als de wet dat voorschrijft. We bewaren de opnames maximaal 6 maanden, daarna vernietigen we de opnames. Bij aanvang van het telefonisch gesprek wordt u als klant geïnformeerd dat het gesprek kan worden opgenomen.

Inzage en correctie

U kunt altijd de gegevens die wij van u registreren, bij ons opvragen. Ook kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens.

Cookies

Om het gebruiksgemak van deze site zo optimaal mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze site bezoekt. Lees meer over cookies in onzecookieverklaring.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daarom verloopt het communicatie- en transactieproces op deze site, daar waar nodig, via een beveiligde omgeving.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem contact met ons op.

Wijzigen

Het PWRI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 21 januari 2016. Als deze wijzigingen een inbreuk zijn op uw persoonlijke levenssfeer,  dan informeren wij u tijdig en op een gepaste manier. Ook krijgt u dan de gelegenheid om er wel of niet mee akkoord te gaan.