Ik ben werknemer (geweest)

Nieuwe pensioenwet naar de Tweede Kamer

2 mei 2022

Nederland maakt een volgende stap op weg naar een nieuw pensioenstelsel. De Wet toekomst pensioenen is naar de Tweede Kamer gestuurd. Als alles volgens plan verloopt, gaan we uiterlijk in 2027 over naar het nieuwe pensioenstelsel.

Waarom wijzigt de wet?
De pensioenregels zoals we die nu kennen, sluiten niet goed aan bij deze tijd. Als het goed gaat met de economie, kunnen de pensioenen soms toch niet omhoog. Ook passen de pensioenregels niet meer goed bij de arbeidsmarkt. Mensen veranderen vaker van werkgever dan vroeger. Of ze beginnen voor zichzelf. Dit alles maakt dat er nieuwe pensioenregels nodig zijn.

De vakbonden, de werkgevers en de overheid hebben om deze reden samen nieuwe pensioenregels gemaakt. Deze regels staan in de Wet toekomst pensioenen.

De nieuwe pensioenregels zijn persoonlijker

  • Deelnemers zien hoe groot hun persoonlijke pensioenvermogen is.
  • Het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het economisch slecht gaat, zie je dat ook terug in het pensioen.

Tweede Kamer en Eerste Kamer kijken naar de wet
De komende tijd gaat de Tweede Kamer de Wet toekomst pensioenen behandelen, die door minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daarna gaat de Wet toekomst pensioenen naar de Eerste Kamer.

Het is de bedoeling dat de nieuwe wet ingaat op 1 januari 2023. Pensioenfondsen krijgen tot 1 januari 2027 de tijd om de nieuwe pensioenregels in te voeren. Eerder mag ook.

Er verandert nu nog niets
Voor mensen die nu via hun werk pensioen opbouwen of al met pensioen zijn, verandert er de eerste jaren nog niets. Vakbonden en werkgevers bepalen de komende periode wanneer en hoe de nieuwe regels voor ons pensioenfonds worden ingevoerd. Als er meer bekend is, informeren we u via deze website.