Ik ben werknemer (geweest)

Uw werknemers kunnen niet meer stemmen

7 november 2023

Uw werknemers kunnen niet meer stemmen op de kandidaten voor het verantwoordingsorgaan (VO). De stemmen moesten op zijn laatst 6 november door ons zijn ontvangen. PWRI bedankt u voor de tijd en moeite die u heeft genomen om de verkiezingen bij uw werknemers onder de aandacht te brengen.

De kiescommissie gaat nu over tot het tellen van de stemmen. Op 21 november maken wij de uitslag bekend op onze verkiezingspagina. Dan is het officieel en weten we wie de nieuwe leden van ons VO zijn vanaf 1 januari 2024. Dit gaat om zes leden namens de werknemers en vier leden namens de pensioengerechtigden. Voor de werkgevers komen vijf leden in het verantwoordingsorgaan. Deze vijf leden worden aangesteld en waren niet verkiesbaar.