Ik ben werknemer (geweest)

“We moeten aansluiten bij de leefwereld van de deelnemers”

19 april 2023

Op 31 maart vond de jaarlijkse PWRI-dag plaats. Onze bestuursleden, onze sociale partners, de medewerkers van het bestuursbureau en de leden van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht kwamen bij elkaar. Om nieuwe dingen te leren en te horen. Er waren lezingen over interessante onderwerpen. Onze belangrijkste les? Goed communiceren met deelnemers is ontzettend belangrijk. Dat blijven we dus doen.

TNO vertelde over ‘inclusieve technologie’. Dat is technologie die mensen met een beperking helpt bij het uitvoeren van hun werk. Een goed voorbeeld van inclusieve technologie zijn werkinstructies via een tablet. Onze pensioenuitvoeringsorganisatie APG gaf een presentatie over goede communicatie. APG benadrukte dat we altijd moeten nadenken over de woorden die we gebruiken. Omdat niet iedereen alle woorden begrijpt.

Banen voor kwetsbare mensen bij ISS Nederland

’s Middags kwam ISS Nederland vertellen hoe zij zorgen voor banen voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. ISS is een bedrijf dat facilitaire diensten biedt. Zoals schoonmaak en beveiliging en catering. ISS heeft serieus beleid voor inclusie. Inclusie betekent dat iedereen kan meedoen. Teamleiders krijgen trainingen. Ze leren kwetsbare mensen begeleiden op hun werkplek. Zodat iedereen kan doen waar hij of zij goed in is.

Nieuw pensioenstelsel

Aan het eind van de middag kregen we bezoek van Roger Planje. Hij is programmadirecteur Pensioenen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij vertelde over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Het wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer. Roger keek ook even terug. Waarom willen we eigenlijk een nieuw pensioenstelsel in Nederland? Hij legde uit dat het nieuwe pensioenstelsel beter aansluit bij de situatie van nu. Vergeleken met vroeger is er veel veranderd. Mensen veranderen bijvoorbeeld vaker van baan en worden ook steeds ouder.

Duidelijk communiceren

Ook Roger benadrukte dat communicatie belangrijk is. “We moeten aansluiten bij de leefwereld van de deelnemers van een pensioenfonds”, zei hij. Hij noemde PWRI een ‘koploper’. Omdat wij al erg ons best doen om op een begrijpelijke manier met onze deelnemers te communiceren.

Gerben Maurix, een van de leden van ons verantwoordingsorgaan, merkte op dat het ministerie dan zelf ook duidelijker moet gaan communiceren. “De taal van het ministerie is vaak moeilijk. Ook bijvoorbeeld productiemedewerkers moeten het kunnen begrijpen!” Roger vertelde dat het ministerie van SZW samen met de pensioensector de website onsnieuwepensioen.nl  heeft gemaakt. “Om burgers in begrijpelijke taal te informeren over het nieuwe pensioenstelsel.”

Wij spraken met Roger af dat Gerben en de leden van onze klankbordgroep advies geven over nieuwe teksten op deze website.

 

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.