Het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel

Waarom nieuwe regels voor pensioen?

We willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen kan krijgen. Ook de generaties na ons. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaan de nieuwe regels in op 1 juli 2023.

Er is een nieuwe website over het nieuwe pensioenstelsel

Vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben het initiatief genomen om een website te maken waar alle informatie over het nieuwe pensioenstelsel bijeengebracht is: www.onsnieuwepensioen.nl. Deze website wordt regelmatig aangevuld.
Via onderstaande button kunt u de website bereiken.

www.onsnieuwepensioen.nl

Meer specifieke informatie is beschikbaar op deze website onder de tabs “ik ben werknemer (geweest)”, “ik krijg nu pensioen” en “ik ben werkgever”.