Het nieuwe pensioenstelsel

Nieuwe regels voor pensioen

Waarom nieuwe regels voor pensioen?

We willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen kan krijgen. Ook de generaties na ons. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Op 1 juli 2023 is de wet met de nieuwe regels ingegaan.

Er is een nieuwe website over het nieuwe pensioenstelsel

Vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben het initiatief genomen om een website te maken waar alle informatie over het nieuwe pensioenstelsel bijeengebracht is: www.pensioenduidelijkheid.nl. Deze website wordt regelmatig aangevuld.
Via onderstaande button kunt u de website bereiken.

pensioenduidelijkheid

Meer specifieke informatie is beschikbaar op deze website onder de tabs “ik ben werknemer (geweest)”, “ik krijg nu pensioen” en “ik ben werkgever”.