Over PWRI

Jaarverslagen

Wij leggen elk jaar in een jaarverslag verantwoording af over onze werkzaamheden. Iedereen kan deze jaarverslagen lezen. U ziet welke bezittingen en schulden wij hebben. En welke inkomsten en uitgaven er waren. En wat de belangrijkste ontwikkelingen in dat jaar waren.

Gouden kracht
In 2019 is PWRI uitgeroepen tot beste Nederlandse pensioenfonds. We ontvingen de gouden Pensioen Pro Award vanwege ons insluitingsbeleid. Een jaar met een gouden randje! Eigenlijk vinden wij dat onze deelnemers en de bij ons aangesloten werkgevers deze prijs verdienen. Want zij zijn de gouden kracht achter PWRI. Daarom is het thema van ons jaarverslag ‘gouden kracht’. In ons jaarverslag staan onze financiële situatie en de belangrijke ontwikkelingen in 2019. Lees hier het jaarverslag 2019

PWRI verantwoordt
2018 Stond in het teken van maatschappelijk verantwoord beleggen. We breidden onze beleggingen in ‘green bonds’ uit. Dat zijn beleggingen die goed zijn voor het klimaat. We stapten ook over op een nieuwe passieve aandelenstrategie met een sterk accent op goed zorgen voor mens en milieu. En net als het jaar daarvoor, belegden we € 100 miljoen in bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Lees hier het jaarverslag 2018.

MijnPWRI
Het thema van het jaarverslag 2017 is ‘MijnPWRI’. In 2017 was digitalisering een groot thema voor PWRI: zo vernieuwden we MijnPWRI, onze persoonlijke digitale omgeving. Ook maakten we een digitale nieuwsbrief voor deelnemers en werkgevers. Natuurlijk blijven we communiceren op papier. Maar deelnemers die dat willen, kunnen hun informatie voortaan digitaal ontvangen.