Over PWRI

Jaarverslagen

Wij leggen elk jaar in een jaarverslag verantwoording af over onze werkzaamheden. Iedereen kan deze jaarverslagen lezen. U ziet welke bezittingen en schulden wij hebben. En welke inkomsten en uitgaven er waren. En wat de belangrijkste ontwikkelingen in dat jaar waren.

MijnPWRI
Het thema van het jaarverslag 2017 is ‘MijnPWRI’. In 2017 was digitalisering een groot thema voor PWRI: zo vernieuwden we MijnPWRI, onze persoonlijke digitale omgeving. Ook maakten we een digitale nieuwsbrief voor deelnemers en werkgevers. Natuurlijk blijven we communiceren op papier. Maar deelnemers die dat willen, kunnen hun informatie voortaan digitaal ontvangen.

Ons verhaal. Iets voor jou?
Het thema van het jaarverslag 2016  is ‘Ons verhaal. Iets voor jou?’. De bestuursleden van PWRI vertellen in interviews hun verhaal. Wat droegen zij bij aan het pensioenfonds? En hoe vonden ze het jaar 2016?  
 
Met het PWRI naar een nieuwe toekomst!

Het thema van het jaarverslag 2015 was ‘Met het PWRI naar een nieuwe toekomst!’. Want op 1 januari 2015 ging de Participatiewet in. Daardoor veranderde er veel voor PWRI. Wij nodigen u graag uit het jaarverslag 2015 te bekijken. We maakten ook een film bij het jaarverslag. In deze film vertellen 3 mensen over hun werk en hun toekomst.

Kunt u het filmpje 'PWRI Werk en Inkomen' niet zien?
Kijk dan op YouTube.