Over PWRI

Jaarverslagen

Wij leggen elk jaar in een jaarverslag verantwoording af over onze werkzaamheden. Iedereen kan deze jaarverslagen lezen. U ziet welke bezittingen en schulden wij hebben. En welke inkomsten en uitgaven er waren. En wat de belangrijkste ontwikkelingen in dat jaar waren.

Aan de slag
In 2021 werd een bijzondere cao gesloten: de cao ‘Aan de slag’ voor werknemers die onder de Participatiewet vallen. Deze werknemers bouwen nu ook pensioen op. Dat doen ze bij ons en daar zijn we blij mee. We verwelkomden veel nieuwe deelnemers in 2021. Daarom is het thema van ons jaarverslag ‘Aan de slag’. Het thema verwijst ook naar al die deelnemers en werkgevers, die in 2021 met de nodige aanpassingen gewoon aan de slag gingen. Want ook 2021 was nog een coronajaar. Zelf gingen we in 2021 ook aan de slag. Met onze gewone werkzaamheden en met de toekomst. Want er komen grote veranderingen aan. Er komt een nieuw pensioenstelsel. Wij zijn alvast begonnen met de voorbereidingen daarop. Lees hier het jaarverslag 2021.

Veerkracht
2020 was het jaar van het coronavirus. De gevolgen van het virus waren enorm. Toch stond de sociale werkvoorziening niet stil. Het werk op de productieafdelingen, in de groenvoorziening, de schoonmaak en de postbestelling ging gewoon door. Onze deelnemers en hun werkgevers hebben dat goed gedaan. Ook bij ons ging alles door. Daarom is het thema van ons jaarverslag ‘veerkracht’. Ondanks het coronavirus was 2020 financieel een goed jaar. We sloten het jaar af met een mooi beleggingsresultaat. En we hoefden de pensioenen niet te verlagen. Lees hier het jaarverslag 2020.

Gouden kracht
In 2019 is PWRI uitgeroepen tot beste Nederlandse pensioenfonds. We ontvingen de gouden Pensioen Pro Award vanwege ons insluitingsbeleid. Een jaar met een gouden randje! Eigenlijk vinden wij dat onze deelnemers en de bij ons aangesloten werkgevers deze prijs verdienen. Want zij zijn de gouden kracht achter PWRI. Daarom is het thema van ons jaarverslag ‘gouden kracht’. In ons jaarverslag staan onze financiële situatie en de belangrijke ontwikkelingen in 2019. Lees hier het jaarverslag 2019.