Over PWRI

Jaarverslagen

Wij leggen elk jaar in een jaarverslag verantwoording af over onze werkzaamheden. Iedereen kan deze jaarverslagen lezen. U ziet welke bezittingen en schulden wij hebben. En welke inkomsten en uitgaven er waren. En wat de belangrijkste ontwikkelingen in dat jaar waren.

Zorgen voor elkaar
Wij willen goed zorgen voor de mensen die pensioen van ons krijgen of pensioen bij ons opbouwen. Deze mensen zijn onze ‘deelnemers’. We doen alles wat we kunnen om ze een zo goed mogelijk pensioen te geven. Daarom is het thema van het jaarverslag 2022 ‘Zorgen voor elkaar’. Het past goed bij dit thema dat we in 2022 twee keer de pensioenen konden verhogen. Maar we zorgen ook op andere manieren voor onze deelnemers. We beleggen bijvoorbeeld in ondernemingen die mensen in dienst willen nemen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Mensen zoals onze deelnemers. Ook gaan we investeren in leningen aan woningcorporaties, bedoeld voor sociale woningbouw. Dat doen we omdat veel van onze deelnemers in een sociale huurwoning wonen. En met ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen dragen we bij aan een schone, veilige en eerlijke leefomgeving voor álle mensen. Lees hier het jaarverslag 2022.

Aan de slag
In 2021 werd een bijzondere cao gesloten: de cao ‘Aan de slag’ voor werknemers die onder de Participatiewet vallen. Deze werknemers bouwen nu ook pensioen op. Dat doen ze bij ons en daar zijn we blij mee. We verwelkomden veel nieuwe deelnemers in 2021. Daarom is het thema van ons jaarverslag ‘Aan de slag’. Het thema verwijst ook naar al die deelnemers en werkgevers, die in 2021 met de nodige aanpassingen gewoon aan de slag gingen. Want ook 2021 was nog een coronajaar. Zelf gingen we in 2021 ook aan de slag. Met onze gewone werkzaamheden en met de toekomst. Want er komen grote veranderingen aan. Er komt een nieuw pensioenstelsel. Wij zijn alvast begonnen met de voorbereidingen daarop. Lees hier het jaarverslag 2021.

Veerkracht
2020 was het jaar van het coronavirus. De gevolgen van het virus waren enorm. Toch stond de sociale werkvoorziening niet stil. Het werk op de productieafdelingen, in de groenvoorziening, de schoonmaak en de postbestelling ging gewoon door. Onze deelnemers en hun werkgevers hebben dat goed gedaan. Ook bij ons ging alles door. Daarom is het thema van ons jaarverslag ‘veerkracht’. Ondanks het coronavirus was 2020 financieel een goed jaar. We sloten het jaar af met een mooi beleggingsresultaat. En we hoefden de pensioenen niet te verlagen. Lees hier het jaarverslag 2020.