Over PWRI

Klachten?

Bent u ergens ontevreden over? Als u dat aan ons laat weten, dan zien wij dat als klacht Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door ons bent behandeld. Of u bent het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen.

U kunt ons op vier manieren laten weten dat u het ergens niet mee eens bent:
 • U vult het reactieformulier op onze website in.
  Geef bij onderwerp aan dat u een klacht heeft.          OF
 • U stuurt een e-mail naar cm-pwri@pwri.nl                 OF
 • U stuurt een brief naar onze administratie.
  Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in uw brief te zetten. Stuur uw brief naar:
  Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
  Postbusnummer 3094
  6401 DN Heerlen
 • Telefonisch via 045- 579 6300 of 045-579 6400.
  Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 uur .
Vervolgstappen bij een klacht

Als het voor de afhandeling van uw klacht nodig is, dan bellen wij u op om uw klacht te bespreken. Dit is binnen vijf werkdagen. We proberen uw klacht dan in één keer op te lossen.

Soms is er voor een goede behandeling van uw klacht meer tijd nodig. Dan spreken we met u af wanneer u van ons een reactie op uw klacht mag verwachten. Wij zorgen er in ieder geval voor dat u binnen twee weken na ontvangst weet wanneer wij uw klacht afhandelen. U ontvangt altijd binnen een redelijke termijn een reactie op uw klacht. Dit proberen we in ieder geval te doen binnen twaalf weken nadat u uw klacht indiende. Toch kan het gebeuren dat u niet op tijd een antwoord van ons krijgt. Dan nemen we tijdig contact met u op.

Bent u het toch niet eens bent met ons antwoord op uw klacht?

Wij nemen alle klachten serieus en doen ons best ze zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met onze reactie op uw klacht. Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie. Stuur ons binnen vier weken na afhandeling van uw klacht een brief naar:

Pensioenfonds Werk en (re) integratie
t.a.v. de Klachtencommissie
Postbusnummer 3094
6401 DN, Heerlen.

Zet in deze brief waar u het niet mee eens bent en waarom. Daarnaast kunt u ook altijd de burgerlijke rechter naar uw klacht laten kijken. Aan een procedure bij de burgerlijke rechter zijn kosten verbonden.

Heeft u na twaalf weken nog geen reactie ontvangen? Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (hierna GIP) www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl of info@gipcontact.nl. Dit is anders als we nog nadere informatie van u nodig hebben. Is dit het geval dan laten we u dit ook tijdig weten. De behandeltermijn van twaalf weken wordt dan verlengd met de tijd die u nodig heeft om de informatie naar ons te sturen. U kunt uw klacht ook voorleggen aan GIP als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door de klachtencommissie. Goed om te weten: GIP behandelt uw klacht alleen als deze over de uitvoering van het pensioenreglement gaat

Meer weten?

Onderstaande documenten geven meer informatie over de klachtenregeling en het reglement van de Klachtencommissie.

  Flyer klachtenregeling

  Klachtenregeling

  Reglement Klachtencommissie