Over PWRI

Klachten?

Bent u het ergens niet mee eens? Laat het ons weten. Wij verbeteren onze dienstverlening graag.

U kunt ons op vier manieren laten weten dat u het ergens niet mee eens bent:
 1. U vult het reactieformulier op onze website in.
  Geef bij onderwerp aan dat u een klacht heeft.          OF
 2. U stuurt een e-mail naar cm-pwri@pwri.nl                 OF
 3. U stuurt een brief naar onze administratie.
  Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in uw brief te zetten. Stuur uw brief naar:
  Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
  Postbusnummer 3094
  6401 DN Heerlen
 4. Telefonisch via 045- 579 6300 of 045-579 6400.
  Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 uur .

Vervolgstappen bij een klacht

 • Binnen vijf werkdagen krijgt u van ons een telefoontje. De klachtenbehandelaar bespreekt de klacht met u. Hij of zij zorgt dat uw klacht netjes wordt behandeld.
  U kunt de klachtbehandelaar altijd bellen als u vragen heeft over de afhandeling van uw klacht.
 • Het kan zijn dat we uw klacht al tijdens het telefoongesprek kunnen oplossen. Zo niet, dan spreekt de klachtenbehandelaar met u af wanneer u een antwoord mag verwachten. 
 • Hebben we toch meer tijd nodig hebben om uw klacht goed te behandelen? Dan vertelt de klachtenbehandelaar dit op tijd en maakt met u nieuwe afspraken.

Bent u het toch niet eens bent met ons antwoord op uw klacht?

Gaat uw klacht over de uitleg van het pensioenreglement?
Dan kunt u een brief sturen naar de geschillencommissie van PWRI. In de brief schrijft u met welke beslissing u het niet eens bent en waarom. Stuur uw brief binnen zes weken na de reactie van het bestuur naar:
Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
Postbusnummer 3094
6401 DN Heerlen

De geschillencommissie kijkt goed naar de klacht en geeft een advies aan het bestuur. Daarna neemt het bestuur een definitieve beslissing. U krijgt een brief waarin de beslissing van het bestuur staat.

Bent u het niet eens met de definitieve beslissing? Dan kunt u de Ombudsman Pensioenen of de rechter nog naar uw klacht laten kijken. Hoe u dit kunt doen leest u de website van de Ombudsman Pensioenen. Deze bereikt u door op de groene knop hieronder te klikken.

Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen behandelt uw klacht alleen als u deze eerst bij ons heeft ingediend.

Meer weten?

Onderstaande documenten geven meer informatie over de klachtenregeling en het reglement van de Geschillencommissie.

  Flyer klachtenregeling

  Klachtenregeling

  Reglement Geschillencommissie