Over PWRI

Missie, visie en kernwaarden

Missie

PWRI wil het pensioen uitvoeren voor alle werknemers die vallen onder de doelgroep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en die niet onder een andere pensioenregeling vallen.

De pensioenen van ongeveer 200 duizend mensen – actieve deelnemers, voormalige deelnemers en gepensioneerden – zijn aan PWRI toevertrouwd. Zij mogen rekenen op een goed bestuur en beheer van hun pensioen.

PWRI wil een zo goed mogelijk pensioen bieden tegen zo verantwoord mogelijke kosten. PWRI heeft de wens om jaarlijks de pensioenen te verhogen. Maar verhoging is altijd voorwaardelijk en afhankelijk van de financiële positie van PWRI.