Over PWRI

Onze beleggingsovertuigingen

Onze beleggingsovertuigingen zijn de basis voor ons beleggingsbeleid. Wij kijken altijd of het beleid past bij onze overtuigingen. We hebben 7 beleggingsovertuigingen:

 1. PWRI is een langetermijnbelegger.
  Als pensioenfonds met langjarige verplichtingen leggen wij de focus op de lange termijn.
 2. De beleggingen sluiten aan bij de pensioenverplichtingen en onze (reële) ambitie.
  Om zo goed mogelijk aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, sluit de verdeling van onze beleggingen over verschillende vermogenscategorieën zo goed mogelijk aan bij onze nominale verplichting en onze toeslagambities.
 3. Er bestaat een extra rendement voor minder liquide beleggingen.
  Om op de lange termijn een extra rendement per eenheid risico te verkrijgen maakt PWRI de bewuste keuze ook te beleggen in minder liquide vermogenscategorieën, waaronder vastgoed of directe beleggingen in ondernemingen, waarbij de liquiditeitspremie kan worden aangetoond.
 4. Houd het simpel!
  PWRI belegt alleen in vermogenscategorieën waarvan het de fundamenten kan begrijpen en uitleggen en waarover de informatie transparant beschikbaar is. De organisatie en de bijbehorende in- en externe deskundigheid sluiten hierop aan.
 5. Markten met een verwachte hoge reële groei leveren uiteindelijk een hoger rendement.
  Om op de lange termijn een beter rendement te verkrijgen, investeert PWRI ook in vermogenscategorieën met een hoog reëel groeipotentieel. De hogere volatiliteit die daarmee gepaard gaat, kan het fonds als langetermijnbelegger dragen.
 6. Maatschappelijk verantwoord beleggen loont.
  PWRI hecht vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid waarde aan maatschappelijk verantwoord beleggen. De consequenties daarvan zijn zichtbaar in de inrichting van onze portefeuille.
 7. Wij zijn in staat binnen de vierhoek rendement, risico, kosten en ESG de optimale beleggingsbeslissingen te nemen.
  Bij elke beleggingsbeslissing die het fonds neemt wordt een gedegen afweging gemaakt tussen het verwachte (meer)rendement, de mate van risico die wordt genomen, de verwachte (in)directe kosten die de beslissing met zich meebrengt en of de beslissing aansluit bij het ESG-beleid van PWRI.