Over PWRI

Onze eigen accenten

Wij maken ons graag sterk voor onze deelnemers. Daarom vinden wij sociaal ondernemen belangrijk. En daarom brengen we ook eigen accenten aan in ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met impact investing willen we de kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten. Wij stoppen met beleggen in tabaksproducenten. Ook geven we veel aandacht aan klimaatverbetering.

Kansen door insluitingsbeleid

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven waarin we beleggen ook kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels zijn we daarover met ongeveer 150 beursgenoteerde bedrijven in gesprek. Dit aantal willen we uitbreiden met enkele kleinere tot middelgrote bedrijven. Ons doel is om in onze portefeuille steeds meer bedrijven te hebben die aantoonbaar bijdragen aan de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. In juli 2016 zijn we gestart met het beleggen in deze bedrijven. Lees meer.

Stoppen met beleggen in tabaksproducenten

Roken is niet alleen slecht voor de menselijke gezondheid. Het heeft ook grote nadelen voor het milieu en de arbeidsomstandigheden van mensen die in de tabaksproductie werken. Het vergroot armoede, kinderarbeid en vervuiling. Als belegger kan PWRI daar helaas niets aan veranderen. PWRI besloot om in 2018 beleggingen in tabaksproducenten uit te sluiten.

Klimaatverbetering

Wij meten onze CO2-voetafdruk van alle bedrijven in onze portefeuille. Wij meten dit op het totale portefeuillniveau en op het niveau van de beleggingscategorieën. Hierbij is zowel naar de absolute voetafdruk als de relatieve voetafdruk gekeken.

De uitstoot van elk BKG (CO2, CH4, N2O, enz.) wordt afzonderlijk berekend en vervolgens omgerekend naar CO2 equivalenten op basis van hun aardopwarmingsvermogen.

De meeteenheid die gehanteerd wordt is: Volume van de koolstofuitstoot per miljoen dollar aan inkomsten (koolstofefficiëntie van een portefeuille), uitgedrukt in tonnen CO2 e / $M inkomsten.

Emissies kunnen in drie 'scopes’ worden geclassificeerd:

Scope 1:    Directe emissies binnen het eigen productieproces.
Scope 2:    Indirecte emissies  van de opwekking van gekochte energie.
Scope 3:    Alle overige indirecte emissies in de waardeketen van onderneming. Hiervan is data zeer beperkt.


Voor het derde gebied geldt dat deze emissies vooralsnog lastig zijn te meten. Daarom vallen deze doorgaans buiten de meting. Dit is ook het geval geweest bij de meting van PWRI.

Onderstaand zijn de cijfers per 30 juni 2022


Ons doel is de CO2-voetafdruk van onze beleggingsportefeuille te verlagen.

Wilt u meer weten?