Over PWRI

Uw premiebijdrage

Zolang onze deelnemers werken, leggen zij geld opzij voor hun pensioen. Dat doen zij elke maand met een deel van hun salaris. Dat is hun pensioenbijdrage. Ook de werkgever stopt elke maand geld in dit potje. De pensioenbijdrage is zo vastgesteld dat wij genoeg geld hebben om aan alle pensioenverplichtingen te voldoen. We kijken elk jaar of de pensioenbijdrage nog voldoende is. De hoogte van de pensioenbijdrage kan dus veranderen.

5 jaar
Wij streven naar een pensioenbijdrage die niet te veel schommelt. Dat noemen we een ‘stabiele pensioenbijdrage’. Daarom stellen wij de pensioenbijdrage sinds 2016 voor 5 jaar vast. Om eventuele veranderingen toch te kunnen opvangen, betalen onze deelnemers ook een ‘prudentiemarge’. Dat is een extra bijdrage, die ervoor zorgt dat de pensioenbijdrage 5 jaar gelijk kan blijven. Dus ook als de levensverwachting verder stijgt of als het aantal actieve deelnemers opeens daalt.

SW en WIW
De pensioenbijdrage SW voor 2023 is 23,8% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend jaarinkomen min de franchise. Het pensioengevend jaarinkomen zijn alle bruto maandsalarissen in een jaar plus toeslagen. Bijvoorbeeld de vakantietoeslag of de eindejaarsuitkering. De franchise is een vast bedrag waarover een deelnemer geen pensioen opbouwt. De franchise SW is in 2023 € 13.033.

Let op: de WIW-regeling is per 1 januari 2021 overgegaan in de SW-regeling. Om deze reden zijn de pensioenbijdragen en franchises van de WIW-regeling hier niet meer vermeld.