Over PWRI

Het verantwoordingsorgaan

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan heeft vijftien leden:

  • vijf namens de werkgevers;
  • vier namens de gepensioneerden;
  • zes namens de  actieve deelnemers.
PWRI heeft meer actieve deelnemers dan gepensioneerden. Daarom heeft het
verantwoordingsorgaan ook meer vertegenwoordigers van de actieve deelnemers dan van de gepensioneerden.

Adviesrecht

Het verantwoordingsorgaan oordeelt achteraf over het beleid van het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat elk jaar in het jaarverslag. Over sommige onderwerpen heeft het verantwoordingsorgaan wettelijk adviesrecht. Het verantwoordingsorgaan overlegt een paar keer jaar met het bestuur.

Wie zijn lid van het verantwoordingsorgaan?

Klik op de groene knop om te weten wie de leden van het verantwoordingsorgaan zijn.

Wie zitten er in het verantwoordingsorgaan?

Heeft u een vraag voor het verantwoordingsorgaan?

Stuur een e-mail naar verantwoordingsorgaan@pwri.eu.