Over PWRI

Het verantwoordingsorgaan

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan heeft vijftien leden:

  • zes namens de werknemers;
  • vier namens de pensioengerechtigden;
  • vijf namens de werkgevers.
Bij PWRI is de groep werknemers groter dan de groep gepensioneerden. Daarom heeft het verantwoordingsorgaan ook meer vertegenwoordigers van de werknemers dan van de gepensioneerden.

Verkiezingen nieuw verantwoordingsorgaan

Vanaf 1 januari 2024 komen er in het verantwoordingsorgaan (VO) vier zetels vrij voor pensioengerechtigden. En er komen zes zetels vrij voor werknemers. Daarom organiseren we in 2023 verkiezingen. Meer informatie hierover vindt u op de verkiezingspagina op deze website.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Adviesrecht

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur van PWRI over beleid. Dat doet het verantwoordingsorgaan gevraagd én ongevraagd. Dat betekent dat het bestuur het verantwoordingsorgaan om advies kan vragen. Of dat het verantwoordingsorgaan uit zichzelf advies geeft. Omdat de leden een onderwerp belangrijk vinden. Voorbeelden van onderwerpen zijn: de hoogte van de pensioenpremie of de communicatie met deelnemers en werkgevers.

Wie zijn lid van het verantwoordingsorgaan?

Klik op de groene knop om te weten wie de leden van het verantwoordingsorgaan zijn.

Wie zitten er in het verantwoordingsorgaan?

Heeft u een vraag voor het verantwoordingsorgaan?

Stuur een e-mail naar verantwoordingsorgaan@pwri.eu.