Over PWRI

Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?

Pensioenfondsen die maatschappelijk verantwoord beleggen kijken niet alleen naar de financiële aspecten van de beleggingen. Ze kijken ook of de bedrijven waarin ze beleggen goed omgaan met mens en milieu. Wij vinden maatschappelijk verantwoord beleggen erg belangrijk. Daarom is het sinds 2004 een onderdeel van ons beleggingsbeleid. Onze vermogensbeheerders voeren ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen uit.

Meer manieren
Er zijn meer manieren om maatschappelijk verantwoord beleggen vorm te geven:

  • screening (of uitsluiting)
  • het gesprek aangaan
  • stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
  • ESG-criteria integreren
  • impact investing

Wij gebruiken alle manieren. Maar we doen het niet zelf. Onze vermogensbeheerders doen het voor ons.

Screening
Onze vermogensbeheerders toetsen bedrijven op bepaalde criteria. Negatieve criteria kunnen ertoe leiden dat we niet in een bedrijf willen beleggen. Positieve criteria kunnen er juist toe leiden dat we wél in een bedrijf willen investeren. Wij gebruiken screening op dit moment vooral om bedrijven uit te sluiten. Want we beleggen niet in bedrijven die landmijnen, clusterbommen of tabak produceren. We onderzoeken nog of er meer criteria zijn om bedrijven uit te sluiten.

Het gesprek aangaan
Onze vermogensbeheerders gaan actief het gesprek aan met de ondernemingen waarin wij beleggen. Het doel van de gesprekken is dat bedrijven beter gaan presteren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Dit noemen we de ESG-criteria. ESG staat voor Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). De vermogensbeheerders voeren ook gesprekken met andere partijen. Bijvoorbeeld met overheidsorganen, wetgevers, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties. Want zij bepalen vaak het kader waarbinnen een bedrijf werkt. Denk aan wet- en regelgeving.

Van onze vermogensbeheerder Columbia Threadneedle krijgen we regelmatig een ‘reo®-viewpoint’. Daarin doet de vermogensbeheerder uitgebreid verslag van de gesprekken met ondernemingen. Bijvoorbeeld welke onderwerpen besproken zijn en wat de resultaten zijn.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
Het bestuur van een onderneming moet aan zijn aandeelhouders verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen oefenen onze vermogensbeheerders invloed uit op de bedrijven waarin we beleggen. Onze vermogensbeheerders stemmen soms tegen het door het bedrijf gevoerde beleid. Dan stuurt de vermogensbeheerder een brief met uitleg naar het bedrijf. Wij krijgen van onze vermogensbeheerders regelmatig een rapportage. Zodat wij hun stemgedrag kunnen controleren.

ESG-criteria integreren
De ESG-criteria zijn belangrijk bij alle beleggingsbeslissingen die onze vermogensbeheerders nemen. De beleggingsportefeuilles die Columbia Threadneedle zelf beheert houden rekening met de ESG-criteria. De ESG-criteria spelen ook een rol in de selectie van externe managers. In dit rapport leest u een samenvatting van de gesprekken die Columbia Threadneedle voerde over private equity.

Impact investing
Bij impact investing speelt niet alleen het financiële rendement een rol, maar ook het maatschappelijk rendement. Maatschappelijk rendement is de invloed die onze beleggingen hebben op milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Met impact investing willen we het maatschappelijk rendement versterken. Bijvoorbeeld door concrete investeringen in bepaalde bedrijven te doen. Wij kiezen bewust voor:

  • Beleggingen die de kansen op werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten
  • Beleggingen die helpen het klimaat te verbeteren

Principles for Responsible Investment
Natuurlijk houden we in ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen ook rekening met wettelijke verplichtingen en maatschappelijke ontwikkelingen. We houden ons aan de Code Tabaksblat. En we volgen de wereldwijd geaccepteerde standaarden van de Principles for Responsible Investment (PRI) en de UN Global Compact. PWRI-bestuurder Xander den Uyl is bestuurslid van de PRI (lees hier op pagina 2 een artikel over zijn kandidaatstelling in 2015).
Ook zijn wij deelnemer van Eumedion. Eumedion behartigt de belangen van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
De SFDR is een Europese afspraak die pensioenfondsen verplicht om informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen openbaar te maken. Hieronder vindt u deze informatie:

Meer weten?