Over PWRI

Wat deden we in 2018?

Wij leggen eigen accenten in het maatschappelijk verantwoord beleggen-beleid. Onze accenten zijn klimaatverbetering en kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hieronder leest u welke acties we in 2018 uitvoerden.


Speerpunten in beleid
We investeerden meer in klimaatverbetering en kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit valt onder de noemer Impact Investing. Het zijn beleggingen:

  • die de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten, en;
  • die bijdragen aan het realiseren van onze klimaatdoelstelling.

PWRI stapte over op een nieuwe, passieve aandelenstrategie die de ESG-lat hoger legt. De nieuwe strategie zorgt daarmee niet alleen voor een verbetering van de algehele ESG-score en verlaging van de carbon footprint; ook legt PWRI extra accenten op de sociale factoren ‘arbeidsomstandigheden’ en ‘gezondheid en veiligheid’. Bedrijven in de tabaksindustrie worden in de nieuwe strategie uitgesloten

Als eerste Nederlandse pensioenfonds ondertekenden wij de Tobacco Free Finance Pledge. Dit initiatief draagt bij aan een tabaksvrije wereld, nu en straks. Zo beperken we de schadelijke effecten van tabaksproductie en roken op de gezondheid. Ook laten we hiermee zien dat we in actie komen tegen de kinderarbeid in de tabaksindustrie.

PWRI belegde € 100 miljoen in circa 50 beursgenoteerde ondernemingen die bijdragen aan de werkgelegenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland. Lees meer bij Insluiting.

We breidden onze beleggingen in green bonds uit van € 200 naar € 300 miljoen. Dit zijn beursgenoteerde obligaties, waarvan de opbrengst wordt ingezet voor ‘groene’ doelen. 


In gesprek gaan
Onze vermogensbeheerder BMO sprak in 2018 uit naam van PWRI met een flink aantal ondernemingen. Zo sprak men binnen de aandelenportefeuille met 298 ondernemingen. Dat leverde 134 keer resultaat op. 

Daarnaast spraken ze met 70 ondernemingen in de bedrijfsobligatieportefeuille. Dat leidde dertig keer tot een positieve verandering.

De gesprekken gingen bijvoorbeeld over:

  • het effect van klimaatverandering;
  • de vervuiling van de oceanen door plastic;
  • de risico’s van slechte werkomstandigheden;
  • gegevensbescherming;
  • eerlijke prijzen voor medicijnen.


Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
Bij de gesprekken die onze vermogensbeheerders met bedrijven aangaan hoort ook een actief stembeleid.

Voorafgaand aan aandeelhoudersvergaderingen zoekt BMO alvast contact met ondernemingen om de verwachtingen te delen. En vaak is er ook na de vergadering contact om de stem uit te leggen, als dat nodig is. Zo blijven we in gesprek met ondernemingen.

In 2018 brachten we 16.625 stemmen uit op 1.314 aandeelhoudersvergaderingen. In 17,8% van de gevallen stemden we tegen. Meestal ging het dan over de rol, samenstelling en werking van het bestuur. Maar vooral ook over beloningen van bestuurders.