Over PWRI

Wat deden we in 2022?

PWRI zet stappen in Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PWRI heeft in 2022 weer stappen gezet op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Wij kiezen vooral voor actief aandeelhouderschap door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en door het gesprek aan te gaan met een deel van de bedrijven waarin PWRI heeft belegd (engagement).

Scherper beleid, start actieplan en onderzoek

In 2022 hebben wij ons beleid aangescherpt voor bedrijven die niet voldoen aan onze verwachtingen als het om MVB gaat. Als bedrijven weigeren om met ons in gesprek te gaan of hun handelen niet aanpassen, gaan we uiteindelijk niet meer in hun aandelen of obligaties beleggen.

PWRI wil voldoen aan het Nederlandse Klimaatakkoord. In 2022 hebben we een gericht actieplan opgesteld om die belofte waar te maken. Inmiddels zijn we gestart met de uitvoering van dat actieplan. Ook zijn we begonnen om onze beleggingen zo aan te passen dat we de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs (maximaal 1,5 graden Celsius opwarming van de aarde) ondersteunen.

In gesprek met bedrijven (engagement)

Het gesprek aangaan met bedrijven waarin PWRI heeft belegd (engagement) is een belangrijk instrument om onze MVB-doelen te halen. Deze engagement-gesprekken zijn bedoeld om schendingen van geldende richtlijnen te stoppen (zoals OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de Global Impact van de Verenigde Naties), de aanpak van negatieve effecten te verbeteren en schade in de toekomst te voorkomen.

De gesprekken worden namens PWRI gevoerd door Columbia Threadneedle. Elk jaar kiezen we ondernemingen uit die als risicovol worden beoordeeld op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur, én die belangrijk zijn in onze beleggingsportefeuille. Dat doen we aan de hand van actuele thema’s (in 2022 bijvoorbeeld Climate Action 100) en signalen dat deze bedrijven een negatieve impact hebben op maatschappij of milieu.

In 2022 zijn 934 ondernemingen in 38 landen aangesproken over de volgende onderwerpen:


Dit heeft 142 keer aantoonbaar resultaat opgeleverd.

Onze stem laten horen

In 2022 stemde PWRI via Columbia Threadneedle op 1.443 aandeelhoudersvergaderingen. Met onze stem willen we invloed uitoefenen op de koers en activiteiten van de bedrijven waarin we beleggen. De belangrijkste thema’s in 2022 waren goed bestuur en minder CO2-uitstoot.

 

Meer MVB-informatie voor deelnemers en werkgevers
Vorig jaar hebben wij onze deelnemers en werkgevers uitgebreider geïnformeerd over hoe PWRI duurzaam belegt. Daarmee voldoet PWRI aan de Europese wet- en regelgeving van SFDR (Sustainable Finance Disclosure), gebaseerd op het ‘Action Plan on Financing Sustainable Growth’. Dit Europese actieplan moet de financiële sector aansporen om meer te beleggen in activiteiten die zich richten op duurzaamheid. PWRI is hier al langer mee bezig.